Parkeerverbod voor grote voertuigen in Simpelveld

Géén parkeerplaats meer in Simpelveld ...
Foto: Wikipedia

Sinds ruim een week is het in de gemeente Simpelveld verboden om grote voertuigen te parkeren die het uitzicht belemmeren, zoals vrachtwagens, touringcars of landbouwvoertuigen. Die regel liet de gemeente vastleggen in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening.

Burgemeester De Boer: “De gemeente heeft geen plekken aangewezen waar dit parkeerverbod niet geldt, omdat er binnen de gemeentegrens in de openbare ruimte geen geschikte locaties zijn voor het parkeren van vrachtwagens en andere grote voertuigen.”
Er is één uitzondering op die regel: als het voertuig ter plaatse nodig is om werkzaamheden uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het laden en lossen, dan geldt het verbod uiteraard niet gedurende de tijd die daarvoor nodig is.

Vóór 2014 werd de carpoolplaats aan de Nijswillerweg regelmatig in beslag genomen door vrachtwagens. Naar aanleiding van een bezwaarschrift is de carpoolplaats zodanig aangepast dat deze alleen te gebruiken is voor auto’s. Tot nog toe was de regel dat het parkeerverbod voor grote uitzicht belemmerende voertuigen in de rest van de gemeente alleen gold voor specifiek aangewezen plekken. Om tegemoet te komen aan opmerkingen van inwoners is de regel, zoals in enkele andere gemeenten, nu omgedraaid: parkeren mag alleen op specifiek aangewezen plekken. Maar die zijn er op dit moment niet in de gemeente. De Boer: “We hebben destijds onderzoek gedaan naar een andere locatie voor het parkeren van grote voertuigen. Die is niet gevonden. Primair is het de verantwoordelijkheid van de eigenaren van de voertuigen (bedrijven) om zelf te voorzien in een permanente parkeerplek. Dat mag niet worden afgewenteld op de wijken en ten koste gaan van de leefbaarheid.”

De gemeente heeft bekeken of het bedrijventerrein aan de Bocholtzerweg als mogelijke parkeerplaats voor vrachtwagens kan dienen. Omdat de terreinen particulier eigendom zijn, kan de gemeente er niet over beschikken. Ook hier geldt dat de eigenaar van een voertuig uiteraard vrij is om zelf contact op te nemen met een ondernemer op het bedrijventerrein met de vraag of een voertuig daar geparkeerd kan worden. Verder zijn er industrieterreinen in de directe omgeving die mogelijk als alternatief kunnen dienen. Of de eigenaren van de grote voertuigen deze industrieterreinen geschikt vinden, moeten ze zelf beoordelen.

Bij hoge uitzondering en als daartoe gegronde redenen zijn, kan het college ontheffing verlenen op het parkeerverbod voor uitzicht belemmerende voertuigen.

Reacties