Doorbraak in aanleg van groene corridor in Brunssum-Oost

Foto: Natuurmonumenten

De nieuwe groene corridor in Brunssum-Oost is een feit.

Op donderdag 31 maart werd een doorsteek gerealiseerd onder de nieuwe brug op de Ganzepool. De passage die hierdoor is ontstaan, verbindt twee natuurgebieden met elkaar die 90 jaar van elkaar gescheiden zijn geweest: het Schutterspark en de Brunssummerheide. Deze unieke ecologische verbinding betekent een forse impuls voor natuur en recreatie op de oostflank van Brunssum.

Aan het moment van de doorsteek gingen 2 jaren van voorbereiding vooraf. In 2014 al begon het openleggen (‘renatureren’) van 300 meter Rode Beek door het afgraven van 425.000 kubieke meter mijnsteen. Daarnaast is op de Ganzepool in het afgelopen jaar een 15 meter hoge brug aangelegd. In de afgelopen weken is de grond onder deze brug weggehaald. De laatste aarden wand werd donderdag 31 maart door een graafmachine afgegraven, waarmee de nieuwe ecologische verbindingszone tussen twee waardevolle natuurgebieden een feit werd.

Nieuwe natuur

Door de aanleg van deze brug en de renaturering van de Rode Beek ontstaat een nieuw natuurgebied van circa 2 hectare rondom een meanderende beek die de natuurgebieden Brunssummerheide, Schutterspark, Schinveldse Bossen en Teverenerheide met elkaar verbindt. Het is de bedoeling dat de grootste dieren die op de heide leven, de reeën, langs deze ecologische verbinding veilig van het ene naar het andere natuurgebied kunnen trekken.

Impuls voor recreatie

De corridor betekent ook een impuls voor de recreatie, verwacht de gemeente Brunssum. Wethouder Haico Offermans: “Ons Schutterspark trekt tijdens mooie weekenden vele duizenden bezoekers die afkomen op de mooie natuur en de leuke attracties. Aan de andere kant ligt de Brunssummerheide, een van de mooiste en meest gevarieerde natuurgebieden van ons land. Deze publiekstrekkers verknopen we aan elkaar door de aanleg van fiets- en wandelroutes in de nieuwe corridor. Hierdoor ontstaat voor bezoekers een unieke beleving van de natuur op onze oostflank”.

In de komende maanden vindt verdere afwerking van het terrein plaats. Het nieuwe natuurgebied is vanaf deze zomer voor het publiek toegankelijk.

Reacties