Heerlen ontvangt ‘eervolle vermelding’ bij de BNG Bank Erfgoedprijs 2016

De Limburgse gemeente Beesel won afgelopen donderdag de BNG Bank Erfgoedprijs 2016. Van de overige genomineerden Arnhem, Haarlemmermeer, Heerlen en Tiel die werden geprezen om hun erfgoedbeleid ontving de gemeente Heerlen een eervolle vermelding.

‘Rocky’ onder de steden

Heerlen ontving de eervolle vermelding omdat de stad uit een achterstand komt en een nieuw verhaal moet vertellen. “Erfgoed en cultuur worden daar actief en bewust voor ingezet. Het verhaal van de ‘Rocky’ onder de steden is gelaagd en kent rafelranden. De gemeente Heerlen vult haar identiteit op inspirerende wijze in, en maakt daarbij positief gebruik van het negatieve verleden”, aldus de jurybeoordeling.

Beesel winnaar

De jury wees de gemeente Beesel aan als winnaar omdat werkelijk de gehele gemeenschap betrokken is bij het erfgoed. Het ‘soortelijk erfgoedgewicht’ per inwoner is zeer hoog. Dit is veel breder dan alleen het Drakenspel: er is veel aandacht voor herbestemming, monumenten en archeologie. De gemeente Beesel voert bewust en succesvol beleid om het merk ‘Draak’ en het merk ‘Keramiek’ om te zetten in eigentijdse uitingen.

Symposium

Tijdens het voorafgaand symposium kwamen als belangrijkste conclusies naar voren: een sterke binnenstad heeft een krachtige lokale, regionale en provinciale overheid nodig, die echt kiest. Profilering met wonen, cultuur, erfgoed, zorg, groen en water is essentieel. Partijen moeten sámen investeren in vernieuwing, die deels juist ook het behoud is van wat er is (bijvoorbeeld gebouwen, maar ook de industrie die blijft).

Reacties