Nederlands-Duitse samenwerking leidt tot realisatie Randweg Abdissenbosch

Foto: Wikimedia

Op 16 maart 2016 maakte de Duitse verkeersminister Dobrindt bekend dat de B221n met hoge prioriteit is opgenomen in het (concept-)Bundesverkehrswegeplan 2030. Deze B221n is noodzakelijk om de in Landgraaf al vele jaren gewenste Randweg Abdissenbosch aan te kunnen leggen.

De voorbereidingen voor de realisatie van de Randweg Abdissenbosch kunnen nu eindelijk van start gaan. “Dit is een belangrijke stap op weg naar een veilige en volwaardige verbinding van Parkstad met het Duitse achterland. Het betekent een enorme ontlasting voor de Grensstraat, Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat in Landgraaf”, aldus wethouder Kelly Regterschot (Landgraaf) en gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg.
De gezamenlijke lobby van wethouder Kelly Regterschot en gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit) werpt eindelijk zijn vruchten af. Op dinsdag 12 januari 2016 spraken zij al met staatssecretaris Herr Enak Ferlemann in Berlijn. In dit gesprek deelde de staatssecretaris mee dat de B221n een goede kans maakt om met hoge prioritering in het (concept-)Bundesverkehrswegeplan (BVWP) van Duitsland te worden opgenomen. Nu is deze opname een feit.

Randweg Abdissenbosch

De Randweg Abdissenbosch is een nieuw te realiseren weg ten noorden van de wijken Parkheide en Abdissenbosch, grotendeels op de plaats van de bestaande Abdissenboschweg. De Randweg sluit in het westen aan op de in aanleg zijnde Buitenring Parkstad Limburg. In het oosten krijgt de Randweg vanaf de grens met Duitsland een vervolg met de B221n. Deze B221n sluit uiteindelijk aan op de B56 bij Geilenkirchen. Eric Geurts is blij als deze verbetering kan worden gerealiseerd: ‘Met de Randweg en B221n ontstaat er een belangrijke nieuwe hoogwaardige verbinding tussen het hoofdwegennetwerk in Nederland en Duitsland. Daarmee worden vooral de kernen van Ubach over Worms en Scherpenseel ontlast van het vele doorgaande verkeer waaronder zware vrachtwagens. Een betere bereikbaarheid voor de regio biedt zeker ook voordelen op toeristisch en recreatief vlak.’

Economische stimulans en verbetering leefbaarheid

Wethouder Kelly Regterschot is zeer ingenomen met de bekendmaking: ‘Na een jarenlange gezamenlijke inspanning van de gemeente Landgraaf, Übach-Palenberg, Provincie Limburg en later ook de deelstaat Nordrhein-Westfalen, wordt de realisatie van de Randweg Abdissenbosch en B221n nu een feit. Voor de bewoners van de Grensstraat, Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat is dit ontzettend goed nieuws. De bewoners in deze straten vechten al lang voor een verbetering van de verkeersveiligheid een leefbaarheid in hun straat. Nu komt er gelukkig uitzicht op verbetering. De aanleg van de Randweg en de B221 zorgen voor een sterke ontlasting van de hoeveelheid verkeer in hun straten. Het voor veel overlast veroorzakende vrachtverkeer gaat grotendeels uit deze straten verdwijnen.’

De Randweg en B221n bieden ook nieuwe kansen voor de economische ontwikkelingen. Kelly Regterschot vervolgt: ‘Het nieuwe wegennet zorgt voor een betere bereikbaarheid van de gehele regio, stimuleert economische ontwikkelingen en maakt Landgraaf en Parkstad Limburg aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven en toeristisch-recreatieve voorzieningen.’

Procedure

Het BVWP gaat nu in procedure en wordt naar verwachting eind 2016 definitief vastgesteld. Ook in Landgraaf gaan de voorbereidingen van de Randweg Abdissenbosch nu in een stroomversnelling. De wethouder wil dat alles klaar ligt zodat zo snel als mogelijk begonnen kan worden met de feitelijke aanleg wanneer in Duitsland het definitieve startschot gegeven wordt.

010 kaartje B221n

Reacties