Mantelzorgcompliment aanvragen kan nog tot 1 juni 2016

Foto: Ruggesteun / Stunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste. De persoon voor wie zij zorgen, kan eenmalig een geldbedrag van €200,- ontvangen. Hiermee kan hij of zij de mantelzorger(s) op een passende manier bedanken voor alle geboden zorg.

Aanvragen

Om zoveel mogelijk mantelzorgers te kunnen waarderen heeft de gemeente Heerlen de indientermijn van het mantelzorgcompliment opnieuw opengesteld. De aanvraag moet nu voor 1 juni 2016 binnen zijn. Wij verzoeken de mantelzorger om zich in te schrijven bij Steunpunt Mantelzorg Parkstad. Op die manier kunnen we in beeld krijgen hoeveel mantelzorgers er in Heerlen zijn. Steunpunt Mantelzorg kan u wanneer nodig ook helpen bij de aanvraag van het mantelzorgcompliment.
U vindt hier het aanvraagformulier.

Wie is mantelzorger?

Zorgt u langdurig en vaak voor een naaste zoals een familielid, vriend of kennis?
Dan bent u mantelzorger. Een mantelzorger is geen beroepskracht maar zorgt vanuit een persoonlijke band voor iemand. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, maar ook emotionele steun of verzorging. Ook als je jonger bent dan 18 jaar kun je mantelzorger zijn.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet de mantelzorger in 2015 gedurende (minimaal) 40 weken, meer dan 4 maal per week, gedurende één uur per dag zorg verleend hebben. Degene die hulp krijgt moet gedurende deze periode in Heerlen wonen.

Steunpunt Mantelzorg Parkstad

Als mantelzorger bent u altijd bezig met het zorgen voor een ander, maar wie zorgt er voor u? Als u het prettig vindt om uw ervaringen met andere mantelzorgers te delen of ontvangt u liever individuele ondersteuning of advies, dan kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Parkstad.

Leest u dit en zou u zelf iets voor een mantelzorger willen doen? Neem dan contact op met Ruggesteun en help een mantelzorger in Heerlen.
Steunpunt Mantelzorg Parkstad en Ruggesteun
www.mantelzorgparkstad.nl
[email protected]
Tel.: 045 – 2114000

Reacties