CBS: Binnen Europa in Nederland minste antibiotica verstrekt

Foto: Sheep purple via Foter.com / CC BY

Antibiotica worden van de Europese landen in Nederland het minst verstrekt, in Griekenland het meest (cijfers 2013).

Ook binnen Nederland zijn er verschillen in de mate waarin antibiotica worden verstrekt. In sommige gemeenten krijgen tweemaal zoveel mensen antibiotica verstrekt als in andere. Dit meldt het CBS.

Parkstad

Aan bewoners uit Kerkrade, Brunssum, Heerlen en Landgraaf wordt ook bovengemiddeld antibiotica voorgeschreven, en spant Onderbanken in Parkstad de kroon wat het antibioticagebruik aangaat: hier krijgt 27 procent van de bevolking antibiotica voorgeschreven. Landelijk gemiddeld is dat slechts 21%.

Europa

Er is binnen Europa een grote variatie in de mate waarin antibiotica worden gegeven. Uit de meest recente Europese vergelijking (2013) blijkt dat in Nederland de minste antibiotica werden verstrekt, iets minder dan 11 dagelijkse doseringen gemeten per 1000 inwoners. In Duitsland gebeurde dat ruim anderhalf keer zo veel als in Nederland en in Belgiƫ en Frankrijk meer dan twee en een half keer zo veel.
In Griekenland werden de meeste antibiotica verstrekt, meer dan 32 dagelijkse doseringen per 1000 inwoners. De Grieken kregen dus 3 keer zo veel antibiotica als de Nederlanders.

Regionale verschillen binnen Nederland

Ook binnen Nederland zijn er regionale verschillen in het verstrekken van antibiotica. In 2013 kregen in sommige gemeenten tweemaal zoveel mensen antibiotica als in andere. Zo werd in de gemeente Schermer in Noord-Holland aan nog geen 15 procent van de bevolking antibiotica verstrekt, in de gemeente Pekela in Zuidoost-Groningen was dit ruim 30. Antibiotica worden vaker gegeven aan kinderen en ouderen. Ook wanneer rekening wordt gehouden met leeftijdsopbouw blijven regionale verschillen bestaan.

Minder antibiotica verstrekt

Het aantal personen dat antibiotica verstrekt kreeg is sinds 2011 met 10 procent gedaald van 3,9 tot 3,5 miljoen in 2014. Van de personen die antibiotica kregen was 60 procent vrouw. Twee derde van de door openbare apotheken afgeleverde antibiotica werden in 2012 voorgeschreven door huisartsen, een derde door specialisten.

Reacties