Thema ‘Duurzaamheid’ dit jaar centraal bij 045Netwerken

Foto: 045Netwerken

In Zuyd Hogeschool vond begin deze maand de eerste netwerkbijeenkomst in 2016 plaats van 045Netwerken.

Dit jaar kiest de netwerkorganisatie, die in 2009 door ‘Mackintosh the creative company’ in het leven is geroepen, een iets andere opzet voor haar bijeenkomsten: in een zestal edities wordt aandacht besteed aan het thema ‘duurzaamheid’. Een onderwerp waarmee iedereen die onderneemt vroeg of laat in aanraking komt, als het tenminste nog niet als een van de speerpunten in de bedrijfsvoering is geïntegreerd.

Zuyd Hogeschool

De eerste editie dit jaar vond, heel toepasselijk, plaats in Zuyd Hogeschool Heerlen. De plek waar niet alleen veel kennis over ‘duurzaamheid’ is geconcentreerd, maar ook wordt meegegeven aan de honderden studenten die jaarlijks binnenkomen en uitvliegen.
De deelnemers aan de netwerkbijeenkomst moesten dinsdagochtend 2 februari dan ook (terug) de collegebankjes in, waar zij door Bert Schroen, directeur van de Bèta Faculteit van Zuyd Hogeschool, werden bijgepraat over de wijze waarop Zuyd duurzaamheid heeft geïntegreerd in haar visie en opleidingsstrategie.

Technisch hoger beroepsonderwijs

Schroen legde het accent op de duurzaamheid in de opzet en de taken van het technisch hoger beroepsonderwijs. Want de keuze voor techniek is de sleutel tot (hernieuwde) economische groei. Hogescholen dichten daarbij een kloof die onze economie sterk parten speelt: de kloof tussen kennis en innovatie. Daarom moeten er méér jongeren voor het Bèta-profiel gaan kiezen. Jongeren die in de visie van Zuyd dan wel als een ‘nieuwe ingenieur’ de arbeidsmarkt betreden: professionals die vanuit hun individuele vakmanschap maatschappelijke vraagstukken integraal benaderen. Want de maatschappij heeft niets aan techneuten die een idee ontwikkelen en dan eens gaan kijken waar dit eventueel toegepast zou kunnen worden. Nee, er is dringend behoefte aan mensen die bestaande problemen, vraagstukken of uitdagingen aangrijpen om die met de reeds aanwezige kennis op te lossen, of die de ontbrekende benodigde kennis daarvoor in ‘het veld’ gaan zoeken.
Zuyd leidt daartoe op. De hogeschool in Heerlen en Sittard verweeft onderwijs en praktijk dusdanig dat de eerstejaarsstudenten transformeren naar gewilde ‘Young Professionals’ die in de praktijk zijn opgeleid en daar kennis hebben gemaakt met de regionale thema’s.
Al met al een bijzonder leerzame en informatieve ochtend, waarbij ook de nodige tijd was ingeruimd voor intercollegiale ontmoeting met de ondernemers uit Parkstad onder het genot van koffie en heerlijke muffins.

In de collegebanken
Weer in de collegebanken

045Netwerken

045Netwerken is voor ondernemers, bedrijfsleven en overheid.
De organisatie is in handen van ‘Mackintosh the creative company‘ en ‘B-vida‘.
Heeft u interesse om bij een van de volgende edities aanwezig te zijn, neem dan contact op met de organisatie.
Aanmelden is verplicht, en kan via [email protected]

Reacties