Week van het Oorsuizen: rinkelt het bij jou al?

Foto: Week van het Oorsuizen

“Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik te trots was om oordoppen te dragen tijdens het uitgaan.”

rinkeltgroot_1-met-credit (1)

Jan is begin dertig en heeft al bijna de helft van zijn leven last van oorsuizen (tinnitus).

Zijn ervaringen staan niet op zichzelf: door langdurige blootstelling aan te harde muziek komen er steeds meer jongeren met oorsuizen bij. In totaal zijn er ruim 1 miljoen Nederlanders met een suis, piep, fluit, brom of rinkelende bel. Tijdens de Week van het Oorsuizen (8-14 februari 2016) besteedt Stichting Hoormij daarom aandacht aan de verschillende oorzaken van oorsuizen, zoals muziek, lawaai op de werkplek, bijwerkingen van medicijnen en nog meer. Daarmee willen we zorgen dat er bij iedereen een belletje gaat rinkelen. Niet het belletje van de tinnitus, maar van het besef dat je gehoor het waard is om te beschermen!

Oorzaak meestal onbekend

De meeste mensen denken bij oorzaken van tinnitus aan lawaai. Toch kan bij maar 11% van de mensen met (ernstige) tinnitus lawaai als daadwerkelijke oorzaak worden vastgesteld en lawaai op het werk wordt nog minder vaak vastgesteld. Dit blijkt uit een enquête van de Stichting Hoormij Commissie Tinnitus en Hyperacusis uit 2012, onder ruim 800 tinnitus-patiënten.

  • Tinnitus komt vaker voor (22%) in combinatie met andere gehooraandoeningen als de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), brughoektumor of oorontstekingen.
  • Maar ook stress wordt in 8% van de gevallen door artsen als de oorzaak gezien voor het ontstaan van oorsuizen. Vragen we het echter aan de persoon zelf, dan worden hierbij veel hogere aantallen genoemd.
  • Er zijn maar weinig mensen die weten dat ook bepaalde medicijnen als bijwerking tinnitus kunnen veroorzaken. Zie hiervoor www.stichtinghoormij.nl/medicijnwijzer en bijwerkingencentrum Lareb www.lareb.nl. Het percentage waarbij medicijnen als oorzaak medisch kan worden aangeduid ligt rond de 3%. Gevraagd aan de mensen zelf ligt dit percentage hoger (9%). Maar ook mislukte medische ingrepen worden gemeld als oorzaak.

Bij de meeste mensen met tinnitus kan de oorzaak echter niet worden vastgesteld.

Bij mannen en jongeren vaker lawaai als oorzaak

In het algemeen worden bij meer mannen dan bij vrouwen onderzoek gedaan naar de oorzaak. Als er onderzoek wordt gedaan, wordt bij meer mannen dan vrouwen geen oorzaak van de tinnitus gevonden. Wordt de oorzaak bij mannen echter wel gevonden, dan is ‘lawaai’ de belangrijkste oorzaak. Bij vrouwen wordt vaker de combinatie met andere gehooraandoeningen aangehaald. Gevraagd aan de mensen met tinnitus zelf valt op dat jongeren relatief vaker lawaai en stress noemen, ouderen noemen vaker ouderdom en medicijnen of medisch foutief handelen als oorzaak. Stichting Hoormij vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de oorzaken van tinnitus. Daarnaast is Stichting Hoormij een werkgroep jongeren & tinnitus gestart, die dit jaar met een preventieproject aan de slag gaat.

Week van het Oorsuizen: doe mee

Genezing van oorsuizen is er niet, maar er zijn wel manieren om er goed mee te kunnen leven. Nog beter is uiteraard het voorkomen ervan. Tijdens de tweede editie van de Week van het Oorsuizen vraagt Stichting Hoormij daarom aandacht voor de verschillende oorzaken en voor preventie.

  • We vragen aandacht voor tinnitus door tijdens de actieweek diverse berichten, ervaringsverhalen en video’s te plaatsen op www.weekvanhetoorsuizen.nl en met #WeekvhOorsuizen op Twitter en Facebook. Elke dag staat een andere oorzaak centraal of is er aandacht voor preventie: dag 1: muziek, dag 2: tinnitus &werk, dag 3: vuurwerk, dag 4: medicijnen, dag 5: rol van de overheid bij preventie, dag 6: hoe nu verder?
  • We geven elke dag iets weg (zoals handige downloads met informatie) of je kunt iets winnen (zoals een zelfhulpboek om te helpen omgaan met tinnitus).
  • Daarnaast is er op dinsdag 9 februari 2016 een speciale informatiebijeenkomst voor mensen met tinnitus in het Flevoziekenhuis in Almere. Er is aandacht voor het medische aspect van tinnitus en voor het verhaal van een ervaringsdeskundige. Oorzaken en omgaan met tinnitus staan centraal in de informatie, tips en adviezen. Verder is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Stichting Hoormij organiseert deze bijeenkomsten met grote regelmaat door geheel Nederland – tijdens, maar ook na de Week van het Oorsuizen. Aanmelden via www.weekvanhetoorsuizen.nl.

Meer weten over tinnitus? Kijk op www.stichtinghoormij.nl/tinnitus.

Reacties