Aachen en aantal Zuid-Limburgse gemeenten ondernemen juridische stappen tegen Tihange

Foto: © Stadt Aachen/Andreas Schmitter

Donderdag 28 januari werd in Aachen een burgerinformatiebijeenkomst gehouden over de Belgische kerncentrale Tihange. De toch best imposante Aula Carolina, de voormalige kloosterkerk in het centrum van Aachen, had niet genoeg zitplaatsen voor de vele belangstellenden die zich over de zorgwekkende situatie bij Tihange nader wilden laten informeren. Gevolgd door talrijke (Eu)regionale en landelijke media riep de Oberbürgermeister van Aachen, gesteund door de politiek en bevolking, de Belgische verantwoordelijken op om de kernreactor Tihange van het net te halen!

Aachen wil via rechter sluiting Tihange afdwingen

Of het toeval was of niet, twee uur voor aanvang van de bijeenkomst had de stadsregio Aachen unaniem besloten om het stilleggen van de Tihange via de juridische weg te gaan afdwingen. Want Aachen en zijn bevolking neemt de problemen van de reactor in Thiange hoog op. Ook al is de kans dat er daadwerkelijk iets gebeurt uiterst gering, je mag onder geen beding uitsluiten dat er zich ooit eens iets kan voordoen. En de politici moeten in dit geval niet alleen dit soort beloften prediken, maar er ook maar eens naar gaan handelen, zo sprak Helmut Etschenberg van de Städteregionsrat het publiek toe. Alle mogelijke juridische wegen zullen bewandeld worden om de simpele boodschap van de gemeente Aachen te verwezenlijken: sluit de reactor in Tiange! Via het hooggerechtshof in België, maar ook via de juridische kanalen van de Europese Unie, en desnoods via aansluiting bij reeds door Greenpace gestarte procedures.

Grenzeloos probleem

Aan het begin van de bijeenkomst spak Marcel Philipp, Oberbürgermeister van Aachen, over dit serieuze probleem dat in een somber scenario wellicht letterlijk overgewaaid komt vanuit België. De grensregio rondom Luik zit namelijk met een probleem dat zich niet aan grenzen ophoudt. De hele Euregio zou daarom aan de bel moeten trekken.

Hij was dan ook blij met de komst van de burgemeester van Maastricht, mevrouw Annemarie Penn-te Strake, die niet alleen als burgermoeder van Maastricht maar ook als politiek vertegenwoordiger van enkele Zuid-Limburgse gemeenten een kort statement aflegde. Maastricht,Vaals, Kerkrade en Heerlen staan geheel achter het besluit van Aachen om juridische stappen te ondernemen, want ook zij maken zich zorgen. Niet alleen om de veiligheid van de kernreactor maar ook om de ontoereikende communicatie in geval van calamiteiten. “Door een samenwerking staan we sterker om dit gezamenlijk, Euregionaal op te lossen. Het is onze plicht om hierin samen te werken”, zo liet Penn-te Strake weten.

Reacties