Wijk Heerlerbaan 3 unieke verkeersborden rijker

Foto: SBOH

Sinds vanmiddag is de wijk Heerlerbaan 3 unieke verkeersborden rijker. Jimmy Berends, Lieke van Hugten en Nina Wronowski tekenden letterlijk en figuurlijk voor de borden, die attenderen op de verkeersveiligheid bij speelplaatsen en speeltuinen, en op het voorkomen van hinderlijk zwerfafval.

Tijdens het afgelopen zomerfeest van de SBOH, de Stichting Buurtontwikkeling Heerlerbaan, stond ondermeer de verkeersveiligheid in de woonwijk centraal. Daaruit kwam het het idee voort om kinderen een verkeersbord te laten ontwerpen waarmee mensen op ‘kinderlijke wijze’ aangesproken kunnen worden op de situaties nabij speeltuinen en speelparkjes. En op het netjes achterlaten daarvan.

Echte verkeersborden

Uit de ingestuurde ontwerpen van de kinderen werden uiteindelijk 3 inzendingen beloond: van hun tekening werd een écht verkeersbord gemaakt. Dus werden er vanmiddag maar liefst 3 borden officieel onthuld. Door de makers van de tekeningen zelf natuurlijk, samen met wethouder Nico Aarts van de gemeente Heerlen en met vertegenwoordigers van de SBOH.

Het bord van Jimmy Berends waarschuwt automobilisten nu op de Vullingsweg voor spelende kinderen nabij de openbare basisschool De Tovercirkel. In de Tarwehof wijst het bord van Nina Wronowski de verkeersdeelnemers op de nabijheid van speeltuin ’t Baanrakkertje. En de tekening van Lieke van Hugten prijkt nu op een heus verbodsbord dat ‘verboden om zo maar spullen op de grond te gooien’ betekent, en nu bij het speelparkje aan de Disselhof staat. Maar het geldt eigenlijk overal.

Wethouder Nico Aarts sprak zijn dank uit naar de jonge ontwerpertjes van deze unieke verkeersborden. ‘Want iedereen moet weten dat in de speel- en leefomgeving van vooral kinderen geen rotzooi thuishoort en er zeker niet te hard gereden mag worden’.

5 10 13

Reacties