Geen extra grootschalige opvanglocatie asielzoekers in Heerlen

Foto: Google Streetview

Het college van B&W van Heerlen heeft diverse suggesties voor extra opvanglocaties van asielzoekers in de stad gekregen, bestudeerd en heeft besloten daar op dit moment niet mee in te stemmen.

Het college vindt dat Heerlen met een AZC binnen haar grenzen, dat ook nog eens flink gaat uitbreiden, haar deel in de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingenopvang al op zich neemt. Vorig jaar al werd immers besloten om de capaciteit van het AZC bij Imstenrade uit te breiden van 412 naar 700 asielzoekers, een meer dan landelijk gemiddelde uitbreiding. Verder is in 2015 voor 178 statushouders eigen woonruimte gevonden, en zullen er in 2016 meer dan 200, wellicht richting 300 statushouders in Heerlen gehuisvest moeten gaan worden. Daarnaast vangt Heerlen uitgeprocedeerden op, stelt zij een ruimte voor een welkomswinkel ter beschikking, steunt ze een kinderproject in het AZC en opende daar een peuterspeelzaal, en subsidieert de gemeente diverse organisaties die asielzoekers helpen te integreren.

Het college vindt dat Heerlen doet wat het moet doen als sociale stad, en zal de gemeente ook in 2016 haar aandeel aan de bestrijding van het probleem leveren. Maar het college werkt op dit moment dus niet mee aan verzoeken voor de vestiging van een grootschalige opvanglocatie voor asielzoekers.

Reacties