Samenwerking gemeente Heerlen met Brightlands Smart Services Campus

Smart Services zijn van grote waarde voor Heerlen en de regio. Om dit belang te bekrachtigen heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Brightlands Smart Services Campus (B-SSC). Wethouder Martin de Beer en CEO Peter Verkoulen tekenden dit document vandaag in het stadhuis van Heerlen.

Heerlen wil de stad zijn van de Smart Services. De B-SSC is daarvan het lichtend middelpunt. De gemeente heeft zich tot doel gesteld om samen met de B-SSC te werken aan een sterke smart services community. Daarnaast wordt samengewerkt op het gebied van acquisities van bedrijven, de ontwikkeling van (jong) talent en het aansluiten van MKB-bedrijven bij de Brightlands Smart Services Campus.

Activiteiten

Voor 2016 staat een aantal activiteiten op het programma. Zo komt er een voucherregeling voor het MKB, waarmee ook kleine partijen kunnen aanhaken en kunnen profiteren van nieuwe ontwikkelingen.

De B-SSC voorziet ook in flexibele werkplekken die via de gemeente beschikbaar komen voor kleine externe partijen. Die kunnen worden gebruikt door MKB-ers, studenten en medewerkers die samen aan projecten werken. Doordat ook kleine partijen kunnen aanhaken ontstaat een dynamische en inspirerende gemeenschap van kleine en grote smart services partijen in Heerlen. De gemeente en de B-SSC werken samen aan verbindingen met de overige sectoren, zoals zorg, industrie en retail.
Samen met de B-SSC blijft Heerlen werken aan haar imago als Smart City. De Drie Digitale Dagen, het thema Smart Leisure en de Shop of the Future worden, indien mogelijk, gerealiseerd in de binnenstad.

Magneet

Het aantrekken van bedrijven op het gebied van het verwerken, verdelen en beveiligen van informatie, gebeurt vanaf nu in goed overleg met de B-SSC. Daar waar mogelijk is het bedoeling dat ze zich vestigen op het APG-terrein. Zo ontstaat daar een campus die fungeert als magneet voor het aantrekken van bedrijven, wetenschappers, medewerkers, studenten, start-ups, spin-offs en investeerders.
Voor elkaar dienen zij als bron van innovaties en kennisuitwisseling.

Reacties