Groot tekort aan betaalbare huurwoningen in Limburg

Foto: Flickr

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Limburg en dat tekort dreigt de komende 10 jaar alleen maar groter te worden als er geen actie wordt ondernomen.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Opgave voor de huursector in Limburg 2015-2025’ dat het Delftse onderzoeksbureau ABF research in opdracht van de Provincie Limburg eind vorig jaar heeft opgeleverd.

Belangrijkste oorzaken voor dat almaar groeiend tekort aan betaalbare huurwoningen (met maandhuren beneden de 618 euro) zijn de huurprijsstijgingen, de verkoop en sloop van betaalbare huurwoningen. Daarbij komt de druk vanuit de asielzoekerscentra om vergunninghouders (verblijfsgerechtigden) te huisvesten.

In cijfers houdt dit het volgende in:

  • op dit moment overstijgt de vraag naar betaalbare huurwoningen met 8.700 woningen het huidig aanbod van 150.150 woningen;
  • bij een trendmatige ontwikkeling van sloop, verkoop en huurprijsstijging slinkt deze woningvoorraad aanzienlijk met uiteindelijk 21.500 huurwoningen in het jaar 2025;
  • de wettelijke taakstelling om verblijfsgerechtigden te huisvesten komt neer op 2.300 tot 2.600 extra woningen in de periode 2015-2020.

Als voornaamste oplossingen wordt gedacht aan:

  • het inzetten van leegstaande woningen. Voorstel is om de huidige leegstand die ruim 4% van de totale woningvoorraad beslaat (in totaal 21.800 woningen) terug te brengen naar 3%. Dat zou betekenen dat circa 5.500 leegstaande woningen weer beschikbaar zijn voor huisvesting;
  • het verlengen van de levensduur van woningen die op de nominatie staan voor sloop.

Over deze mogelijke oplossingen is de Provincie nog volop in gesprek met het Rijk. Ook over de optie dat corporaties vrijkomend particulier bezit aankopen en vervolgens vrijstelling krijgen van de verhuurdersheffing, is men er nog niet uit.
In ieder geval wil het Rijk het wel makkelijker maken voor particulieren om eventueel hun woning te verhuren.

Verder biedt de landelijke overheid een aantal handreikingen die voor Limburg een stap in de goede richting is maar zeker niet toereikend. Zoals de subsidie voor 14.000 vluchtelingen die in de praktijk voor onze provincie neerkomt op 250 extra woningen. Een aantal dat schril afsteekt tegenover het huidige tekort en de verwachte groei.

De Provincie werkt er hard aan om samen met het Rijk zo snel mogelijk te komen tot een degelijke aanpak van het betaalbare huurwoningtekort om Limburgers en nieuwe burgers fatsoenlijke huisvesting te kunnen bieden.

Reacties