Receptie ‘jarige Sjuut’ in het Stadhuis van Heerlen

Aanstaande zondag 10 januari houdt het Gilde Blauw Sjuut in het Heerlense stadhuis een receptie om te vieren dat het Heerlens narrenschip dit jaar voor de 66e keer de carnavaleske wateren van de Euregio gaat bevaren, een gebeurtenis die niet ongemerkt in de annalen en archieven van de Sjuut bijgeschreven mag worden.

Voorafgaand aan de feestelijkheden in het gemeentehuis die om carnavalsklokslag 14.11 van start gaan, begint deze gedenkwaardige dag om 10.00 uur met een Heilige Mis in de Heerlense Pancratiuskerk.
Vóór en ná de mis brengt de stadsbeiaardier van Sint Truiden, Frederik Reynders, speciaal voor deze gelegenheid ingestudeerde Sjuuteliederen én het Limburgs volkslied ten gehore op het carillon van de Pancratiuskerk. Want de Blauw Sjuut heeft al sinds 1133 speciale banden met het Belgische Sint-Truiden: in dat jaar werd de Blauw Sjuut daar namelijk in brand gestoken in opdracht van de abt van Sint Truiden. Daarom heeft het gemeentebestuur van Sint-Truiden, én de stadscarnavalsvereniging de Orde van de Commeduur speciale toestemming verleend aan hun stadsbeiaardier om de feestelijkheden van de Heerlense nazaten van die gebeurtenis een speciaal cachet te geven.

Het is overigens niet het eerste publieke optreden van de Sjuutbemanning dit seizoen.
Al op 10 november 2015 opende de kanonnier van de Sjuut om middernacht tijdens Oad op Nuj op het Pancratiusplein met een feste paaf (ferme knal) het nieuwe carnavalsseizoen. Eerder die avond was toen al in besloten kring oud Sjtadsprins Raoul Braeken als kapitein van de 66e Togh geïnstalleerd.

Elfde van de Elfde

Het jubileumjaar zorgde voor een extra druk programma, de 11e van de 11e werd begonnen met een bezoek aan het Gouvernement in Maastricht. Daar waren op uitnodiging van de Sjuut ruim 15 burgemeesters uit de Euregio bijeengekomen om hun bijdrage aan het Glazen Huis van Serious Request te doneren. Hiervoor hadden ze in februari tijdens de 65e Togh een blanco cheque ondertekend, die uiteindelijk ingevuld kon worden met maar liefst € 4500,- die in december op de bekende rekening van het Rode Kruis werd overgemaakt.
De 11e van de 11e werd vervolgd met de “Alternatieve Togh voor burgemeesters” waarbij de vrouwelijke burgemeesters een kapiteinspet droegen en de mannelijke een matrozenmutsje, en aldus uitgedost zette de Sjuut koers naar het Vrijthof in Maastricht voor de opening van het nieuwe carnavalsseizoen. Gezamenlijk werd het Limburgs Volkslied ingezet waarmee de opening een feit was. Later die dag voer de Sjuut, met aan boord nog een aantal burgemeesters, verder naar het Belgische Maasmechelen om daar de opening nog een dunnetjes over te doen.

Jubileum

De Sjuut voer in 1949 voor de eerste keer uit en doet dat in 2016 voor de 66e keer. Goede hoofdrekenaars zullen constateren dat de Sjuut dus 2 keer niet is uitgevaren. In 1953 was dat het geval vanwege de watersnoodramp (dat juist dan een schip niet kan uitvaren…), en één keer in 1991 vanwege de Golfoorlog. Alle historische feiten worden bij de Blauw Sjuut traditioneel herleid naar het aantal Toghten, niet naar het aantal kalenderjaren.

66e Togh

De 66e Togh vertrekt op maandag 1 februari 2016 vanaf het Heerlense Pancratiusplein om klokslag 13.30 uur. Maar niet alvorens de gastbemanning op de bekende en ludieke manier gedoopt is en opgenomen wordt bij het Gilde Blauw Sjuut. De vertrekceremonie begint die dag overigens al om 11.15 uur in het gemeentehuis, een ceremonieel dat zeker de moeite waard is om bij te wonen.

Vaarschema Togh

Ook dit jaar bestrijkt de Togh weer Belsj, Duutsj en Hollensj Limburg. De meest noordelijke haven dit jaar is Venlo. Ook Lanaken, Kornelimünster en Aken worden deze Togh niet overgeslagen.
Voor het eerst sinds langere tijd wordt ook in de gemeente Voelender (Voerendaal) weer aangemeerd waar de moelemeëker van de Sjuut burgemeester Houben op gepaste wijze de maat zal nemen en de mistoestanden in die gemeente op ludieke wijze zal uitvergroten.

Reacties