Voorzitter David Jongen in nieuwjaarstoespraak: ‘Zuyderland hard op weg met patiëntgerichte centra’

‘Zuyderland staat en dat binnen een jaar.’ Dat zei een trotse David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op maandag 4 januari. De voorzitter blikte terug op de fusie van Zuyderland een jaar geleden.

Als belangrijkste resultaten daarvan noemde hij het behalen van de NIAZ accreditatie, het keurmerk ‘Senior Friendly Hospital’, het in gebruik nemen van de nieuwbouw in Heerlen en de concentratie van de vaat-, rectum- en borstchirurgie met kwaliteitsvoordelen voor de patiënten aan het einde van het jaar.

Patiëntgerichte centra

Volgens Jongen is Zuyderland hard op weg met het creëren van patiëntgerichte centra die ook écht om de patiënt draaien. Jongen: ‘We leveren kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. En dat is in de zorg een belangrijk gegeven, we voelen de zorgkosten immers allemaal in onze portemonnee.’

‘Ons streven is er op gericht de standaardbehandelingen, zoals polikliniekbezoeken, diagnostiek en simpele ingrepen, fysiek zo dicht mogelijk bij de mensen te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn we bezig met een intensieve samenwerking met huisartsen, het zogenaamde anderhalve lijn zorgconcept waarbij laag complexe zorg door de huisartsen kan worden uitgevoerd.’

Senior Friendly Hospital

Maar er is volgens de bestuursvoorzitter meer gerealiseerd in een jaar tijd: het in de markt zetten van de nieuwe naam, het binnen de care met succes oppakken van AWBZ naar WMO, WLZ en ZVW en een strategische overeenkomst met CZ om e-health uit te werken.

Topzorg

Jongen gaf in zijn toespraak aan dat Zuyderland in 2016 doorgaat met verdere optimalisaties, innovaties en verbeteringen. Hij noemde in dit verband onder meer de opening van het ‘Geboortecentrum’ in Heerlen, de integratie van het verpleeg- en behandelcentrum en de verdere integratie van de laboratoria.

‘Ook in 2016 bouwen wij verder aan Zuyderland, een zorgbedrijf waar de patiënten en cliënten centraal staan en waar we topzorg leveren’, zo besloot David Jongen zijn toespraak.

Reacties