Vergoeding taxusinzameling Rd4-milieuparken naar Toon Hermans Huis Parkstad

De heer W. Sijstermans (directeur Reinigingsdiensten Rd4) en mevrouw M. Willemsen (directeur Toon Hermans Huis Parkstad)
Foto: RD4

Vergroot de Hoop‘ zamelt elk jaar in de periode van juni tot en met half september snoeisel van de Taxus Baccata in. Uit dit taxussnoeisel komen stoffen vrij die gebruikt worden om medicijnen te maken voor de bestrijding van kanker.

Rd4 heeft dit jaar voor het eerst de milieuparken Landgraaf en Brunssum als inzamelpunt beschikbaar gesteld. Inwoners van de Rd4-gemeenten maakten afgelopen zomer ruimschoots gebruik van de mogelijkheid om bij beide milieuparken gratis het taxussnoeisel in te leveren; in een korte periode werd maar liefst 28 m3 taxussnoeisel ingeleverd.

Stichting Vergroot de Hoop zorgde vervolgens dat het snoeisel na inzameling op de juiste plek terecht kwam en stelde daar een vergoeding voor beschikbaar van € 1.417,50.

Rd4 heeft dit bedrag gedoneerd aan een regionaal kanker-gerelateerd goed doel, namelijk het Toon Hermans Huis Parkstad. De heer W. Sijstermans, directeur Reinigingsdiensten Rd4, overhandigde afgelopen week een symbolische cheque met het volledige bedrag aan mevrouw M. Willemsen, directeur Toon Hermans Huis Parkstad.

Ook in de zomermaanden van 2016 kan bij alle Rd4 milieuparken weer Taxus Baccata worden aangeleverd. Door het organiseren van aparte taxusinzameling bij alle Rd4-milieuparken hoopt Rd4, samen met de inwoners van de Rd4-gemeenten, nog meer taxussnoeisel voor dit goede doel beschikbaar te kunnen stellen. En de inzameling van taxussnoeisel levert naast medicijnen ook nog eens geld op voor goede doelen, dus stem uw taxussnoei in 2016 hierop af.
Via de krant en de Rd4 website zal de startdatum tijdig bekend gemaakt worden.

Reacties