Geïntensiveerde aanpak drugscriminaliteit in Zuid-Nederland heeft resultaat

Foto: Foter.com / CC BY-SA

De sinds oktober 2014 geïntensiveerde aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit in Zuid-Nederland van politie, Openbaar Ministerie en partners, heeft er na 1 jaar toe geleid dat bij 417 acties 313 aanhoudingen zijn verricht en 45 criminele samenwerkingsverbanden zijn opgerold.

Ook zijn in 2015 meer productielocaties aangetroffen in vergelijking tot 2014. Bovendien zijn 169 wapens in beslaggenomen.

Ook uit opgevangen signalen uit het criminele circuit zelf blijkt dat de overheidsaanpak van de georganiseerde hennepteelt en productie van synthetische drugs effect heeft. Door in te grijpen aan het begin van het productieproces van de hennepteelt (bij de toeleveranciers, hennepstekken) en vervaardiging van synthetische drugs ontstaat schaarste waardoor criminele netwerken verstoord raken, en zijn dumpingen van drugsafval in de natuur teruggedrongen. Het lijkt er zelfs op dat de geïntensiveerde aanpak in Zuid-Nederland leidt tot een verplaatsing van hennepactiviteiten vanuit het zuiden naar andere delen van Nederland.

Nieuwe Opiumwet

Ook de nieuwe Opiumwet die per 1 maart 2015 is ingegaan, lijkt effect te hebben. Die wet stelt (ook) de voorbereidingshandelingen van georganiseerde hennepteelt strafbaar. In 1 jaar Intensivering Zuid zijn in Zuid-Nederland 121 henneplocaties doorzocht en daarbij werden 133.648 hennepplanten en 60.108 hennepstekken geruimd. Als de hennepplanten hadden geleid tot een succesvolle oogst, had het de telers ruim 123 miljoen euro opgeleverd maar de interventies hebben dat voorkomen.
Ook de zogenoemde facilitators zijn nu strafbaar: mensen en bedrijven die de hennepteelt mogelijk maken, zoals growshops, elektriciens, inrichters en bouwers. Bijna iedere growshop is inmiddels bezocht en nog de afgelopen week werden in Brabant en Limburg meerdere elektriciens aangehouden voor het faciliteren van hennepkwekerijen.

Synthetische drugs

Tevens zijn de acties gericht op de aanpak van synthetische drugs effectief. Zo is er vermoedelijk sprake van een lichte verschuiving van locaties in de richting van de grensstreek in België en Duitsland. Dit leidt vanzelfsprekend tot een intensieve internationale samenwerking. Van de 417 interventies waren er 166 het afgelopen jaar gericht op de drugslabs en opslagplaatsen van chemicaliën en hardware (ketels, kolven, cilinders, tabletteermachines). Uit opgevangen signalen uit het criminele circuit blijkt dan ook dat er door dit grote aantal interventies een tekort ontstaat aan bepaalde hardware die nodig is voor de productie van synthetische drugs. Vooral aan de benodigde ketels is een groeiend tekort aan het ontstaan.

Wereldleider op het gebied van hennep en synthetische drugs

Het zuiden van Nederland is wereldleider op het gebied van de productie van en kennis en expertise aangaande hennep en synthetische drugs. De grootste afzetmarkt is het buitenland, vanuit waar ook veel wordt geïmporteerd in Nederland. De gunstige ligging van het zuiden ten aanzien van het buitenland en de havens spelen hierbij een belangrijke rol.
Er wordt daarom intensief samengewerkt met België en Duitsland, onder andere om verplaatsingseffecten over de landsgrenzen heen zoveel mogelijk tegen te gaan.

Reacties