Laatste ‘mural’ dit jaar in project ‘Transition in Color’ van Stichting Street Art

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Na het reusachtige zwart-wit portret op de kopgevel van de Palatinusflat aan de Peter Schunckstraat, is Heerlerbaan nu een tweede, en veel kleurrijkere muurschildering rijker.

Sinds vandaag is de zijgevel van voormalig café Oad Heëlebaan, op Heelerbaan 207, opgetuigd met een kleurrijke ‘mural’ van Eelco van den Berg, die bij het maken van zijn kunstwerk de afgelopen dagen niet veel mededogen kreeg van de weergoden.
De ‘mural’ van Van den Berg is de laatste muurschildering dit jaar in opdracht van de Stichting Street Art, die met het derde project ‘Transition in Color’ dit jaar aansloot bij de viering van het ‘Jaar van de Mijnen’.

Transition in Color

De eerste ‘kleurovergang’ in wat nu Parkstad heet, kreeg zijn beslag namelijk direct na de mijnsluiting, toen een transformatiegolf inzette onder de noemer ‘Van zwart naar groen’. Alles wat zwart was, moest groen. Steenbergen werden, al dan niet afgegraven, getransformeerd tot groengebieden, en ook de rest van de mijngeschiedenis verdween zoveel mogelijk uit het zicht.
Ook nu staan Heerlen en Parkstad weer voor zo’n transformatiegolf. Ditmaal als gevolg van de economische recessie en veranderingen, versterkt door een bevolkingkrimp in de regio. En ook nu weer met fysiek ruimtelijke gevolgen waarbij vooral de leegstand, al dan niet gevolgd door sloop en braakliggende terreinen, een zware druk legt op de aantrekkelijkheid van de stad.

Weliswaar proberen nieuwe (architectonische) activiteiten en projecten zoals het Maankwartier en de IBA Parkstad daar een wending aan te geven en in de (Park)stad een nieuw elan op te wekken, maar het is onvermijdelijk dat in deze overgang naar andere, wellicht betere tijden rafelranden en tijdelijkheden ontstaan.

Niche

Deze rafelranden en tijdelijkheden zijn nu juist de niche waaraan de Stichting Street Art, volgens Raenys Martis, curator van het project, met kleurrijke en hoog-kwalitatieve toevoegingen een bijdrage probeert te leveren. Niet dus door het met de mond te belijden, maar door daden en te laten zien hoe het kan.

De editie 2015 van Heerlen Murals, die tijdens het afgelopen Cultura Nova haar hoogtepunt kende, begon al in juli met een project aan de Spoorsingel. Van de gemeente Heerlen kreeg de Stichting Street Art toestemming om hier een aantal panden te betrekken in het project ‘Transition in Color”. Hiervoor selecteerde ze een aantal internationaal werkende kunstenaars.

Gedachten in beweging

Foto: Stichting Street Art

 

Daarna dook de een na de andere mural op in het stadsbeeld van de gemeente Heerlen, van groot tot klein, op gevels en viaducten en andere onverwachte plekken. Onder andere het bijzondere ‘Kriebelstad’ van de Italiaanse kunstenaar Millo op de kopgevel van de flat aan de Laurierstraat in de wijk Passart, geheel in zwart-wit met een felrood hart.

Stichting Street Art

De Stichting Street Art wil met de murals het publiek een nieuw perspectief bieden. Zodat de manier waarop je naar de omgeving kijkt én hoe je over die omgeving denkt positiever wordt door deze ‘urban art interventies’. De kunstwerken bieden niet alleen reflectie, maar richten de aandacht tevens op vraagstukken die op dit moment relevant zijn.
Bij het voortborduren op deze zeer uiteenlopende buitencollectie murals ligt de nadruk van “Transition in Color” dan vooral ook op de diversiteit van de kunstvorm, en is gekozen voor verschillende stijlrichtingen en exponenten binnen deze spannende kunstvorm.

Met dank aan Raenys Martis, curator van het project ‘Transition in Color’.

Reacties