Open Universiteit in Heerlen lanceert Instituut voor Antrozoölogie (IVA)

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Het inzetten van dieren in de zorg wordt in Nederland steeds populairder. Denk bijvoorbeeld aan de therapeutische inzet van honden bij jongeren met gedragsstoornissen, aan bezoekhonden bij dementerende ouderen of aan coaching met behulp van paarden.

Maar gebeurt die inzet doelgericht, professioneel en op een veilige manier? Hoe zit het met adequaat geschoolde krachten? Is het welzijn van zowel de cliënten als de ingezette dieren wel gewaarborgd?

Instituut voor Antrozoölogie (IVA)

Om deze vragen te beantwoorden lanceert de Open Universiteit in Heerlen op 19 november 2015 het Instituut voor Antrozoölogie (IVA), dat gaat bijdragen aan de professionalisering van dierondersteunende interventies in zorg, onderwijs en coaching. Het Instituut gaat onderzoek doen, onderwijs aanbieden en zich sterk maken voor een systeem van certificering van professionals. Het zal wetenschappelijke kennis op het gebied van dierondersteunde interventies gaan bundelen en toegankelijk maken, en kwaliteitseisen voor zorgverleners en de in te zetten dieren gaan opstellen.

Reacties