Inrijder politieagenten bij ‘The Brothers’ Heerlen veroordeeld tot 10 maanden cel

Foto: Rechtbank Limburg

De 24-jarige verdachte G.K. die op 22 augustus 2013 bij coffeeshop The Brothers op Heerlerbaan met een auto op politieagenten inreed, is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf.

Daarnaast bepaalde de rechtbank dat er een reconstructie van het voorval moet komen, om nader te onderzoeken of de verklaring die G.K. heeft afgelegd ‘aannemelijk’ is.

Veroordeling

De rechtbank achtte het merendeel van de aan G.K. ten laste gelegde feiten bewezen, en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 10 maanden voor het plegen van een ramkraak, 4 bedrijfsinbraken, opzet heling van een auto en 4 keer tanken zonder te betalen.

Heropening

Ook kwam de rechtbank tot het oordeel dat het onderzoek naar wat zich op de parkeerplaats bij The Brothers afspeelde onvolledig is geweest. Volgens de officier van justitie wilde G.K. zich die dag ‘onttrekken aan een aanhouding’. Daarbij zou hij met zijn auto op verschillende agenten zijn ingereden en 2 auto’s hebben vernield.
Verdachte verklaarde bij de inhoudelijke behandeling van de zaak dat hij niet wist dat de mannen die op hem af kwamen toen hij in zijn auto zat, politieagenten waren die hem wilden aanhouden. Hij had deze mannen wel “eruit, eruit” horen roepen, maar niet dat ze ook “politie, politie” riepen. Ook had hij niet gezien dat het om medewerkers van de politie ging, verklaarde hij. Daardoor raakte hij in hevige paniek toen de mannen op hem afkwamen, en probeerde hij zichzelf in veiligheid te brengen door weg te rijden.

Reconstructie

De rechtbank is van oordeel dat het voor de toetsing van de aannemelijkheid van de verklaring van G.K. nodig is nader onderzoek te verrichten in de vorm van een reconstructie. De gebeurtenis van 22 augustus 2013 is weliswaar op video (zonder geluid) vastgelegd, maar die beelden zijn onvoldoende voor de rechtbank om daarmee een oordeel te vormen over de geloofwaardigheid van de verklaring van G.K. De rechtbank zal het onderzoek daarom heropenen en een vervolgzitting plannen waarop met de officier van justitie en de verdediging zal worden besproken hoe de reconstructie wordt vormgegeven.

Reacties