Anti-pestfilm ontwikkeld ism Politie Zuid-Limburg en Open Universiteit

Interactief anti-pestprogramma voor onderbouw voortgezet onderwijs

De erkenningscommissie Jeugdinterventies heeft de interactieve film ‘It’s up to you’ erkend als anti-pestprogramma. De erkenningscommissie beoordeelde het als een theoretisch goed onderbouwde interventie. It’s up to you is ontwikkeld door Stichting Reactif samen met organisaties als Mediawijzer.net, Stichting Mijn Kind Online en de Politie Zuid Limburg. De theoretische grondslag is tot stand gekomen in samenwerking met onderzoekers van onder andere de Open Universiteit. Het programma is gratis te gebruiken door docenten.

Interactieve film

It’s up to you is een interactieve film van ongeveer 7 minuten. In de film wordt de hoofdpersoon geconfronteerd met een aantal pestsituaties. De kijker bepaalt zelf de keuzes van de hoofdpersonen en ervaart daardoor ook direct de gevolgen van zijn keuzes. De film wordt ingezet als discussiestarter op scholen en maakt jongeren bewuster van hun rol in digitaal pesten. Doordat elke kijker door zijn keuzes een persoonlijk verhaal creĆ«ert, wordt in de discussie het onderwerp vanuit verschillende kanten belicht en leren jongeren van elkaar wat hun rol is als individu en als klas in digitaal pesten. De film leert jongeren wat effectief gedrag te tonen, waardoor ze cyberpesten herkennen en kunnen laten ophouden of verminderen.

Theoretische onderbouwing

Voor de theoretische onderbouwing van de interventie is een uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie verricht door Niels Jacobs (Open Universiteit, ontwikkelaar Online Pestkoppenstoppen) en Sander Veenstra (NHL Hogeschool). Daarnaast heeft een procesevaluatie plaatsgevonden onder docenten. De resultaten van deze onderzoeken zijn meegenomen in de film, die nu dus erkend is door de Erkenningscommissie.

Mening docenten

Uit het onderzoek blijkt dat docenten tevreden zijn over interventie en van mening zijn dat Its up to you een effectieve bijdrage levert in de strijd tegen cyberpesten (75%). Ook zijn ze positief over het gebruik en inzetbaarheid van de interventie. Het confronterende en realistische karakter van de film, samen met de praktische inzetbaarheid zijn elementen die vaak terugkomen in de open antwoorden van docenten als motivatie op hun waardering. Een meerderheid onder de leerlingen geeft aan anders te zijn gaan denken over cyberpesten door de film (58%). 37% geeft aan anders te zijn gaan denken over het onderwerp door de discussie. Ook geven zij aan dat de situaties in de film realistisch zijn (75%) en dat de interventie voor een afname in cyberpesten kan zorgen (44%).

Oordeel Erkenningscommissie

De Erkenningscommissie Interventies, een samenwerking tussen verschillende partners (RIVM, CGL, NJi, NCJ, NISB en MOVISIE) streeft naar kwaliteitsverbetering bij interventies. Dat doet ze door interventies te onderwerpen aan een set strenge beoordelingscriteria om zo zichtbaar te maken wat werkt. De erkenningscommissie Jeugdinterventies beoordeelt interventies op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Zij vinden het programma theoretisch goed onderbouwd en vinden dat het programma als onderdeel binnen een schoolbreed anti-pestprogramma kan worden gebruikt. It’s up to you is ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Reacties