‘Limburgs Maatwerk’ voor huisvesting statushouders

Foto: Flickr

Met het actieplan ‘Limburgs Maatwerk’ willen de Limburgse gemeenten en woningcorporaties de toegenomen huisvestingsbehoefte als gevolg van de toestroom van vluchtelingen te lijf gaan.

Samen concluderen ze dat het aantal sociale huurwoningen omhoog moet. De bestaande ‘vastgoedvoorraad’ zal daarbij beter benut gaan worden. Dat kan op verschillend manieren, waarbij zelfs ‘onconventionele’ maatregelen niet worden geschuwd.

Grotere vraag naar sociale huurwoningen

De toestroom van de vluchtelingen is natuurlijk een belangrijke oorzaak van de toegenomen vraag naar sociale huurwoningen, maar beslist niet de enige. Want ook de gemeenten zelf moeten nu steeds vaker een beroep doen op deze woningen omdat ze verantwoordelijk zijn geworden voor de huisvesting van personen vanuit zorginstellingen. Daarnaast zijn steeds meer mensen vanwege privéomstandigheden, voornamelijk scheidingen, acuut op zoek naar een huurwoning, terwijl ook nog eens veel jongeren zelfstandige woonruimte zoeken en door hun arbeidspositie daarbij aangewezen zijn op de sociale huursector.

Aanvullende maatregelen nodig

Momenteel wordt ongeveer 7% van de vrijkomende woningen toegewezen aan statushouders. Dat zou nog tot 10% kunnen groeien, zodat nog altijd 90% van de vrijkomende woningen aan de andere actief woningzoekenden toegewezen kan worden. Daarom zijn er nu zeker aanvullende maatregelen nodig, met het nadrukkelijke uitgangspunt dat er voor iedere sociale huurwoning extra gecreëerd voor een statushouder, ook minstens één extra woning voor andere actief-woningzoekenden beschikbaar moet komen.

Bestaande voorraad (beter) benutten

Het beter benutten van de bestaande vastgoedvoorraad kan op diverse manieren, denken de partijen.
Zo zouden woningcorporaties een aantrekkelijk ‘ontzorgarrangement’ moeten kunnen aanbieden aan woningeigenaren, waarvan de woning lang in de verkoop staat; ze kunnen hun woning dan door de corporatie laten beheren en verhuren aan statushouders.
Vastgoed dat gesloopt zou worden, kan door snelle aanpassing of renovatie geschikt gemaakt worden voor verhuur. De sloop wordt daarmee uitgesteld. Voor een deel betreft dit woningen die waren aangemeld voor sloop, om gebruik te kunnen maken van de toegezegde korting op de verhuurdersheffing.
Daarnaast zijn er talrijke leegstaande panden die al een verblijfsfunctie hebben. Denk aan hotels, zorginstellingen en studentenflats. Deze kunnen snel geschikt gemaakt worden voor een woonfunctie.

Reacties