Haalbaarheid snelfietsroute tussen Aachen en Parkstad onderzocht

Regiobestuurders uit Nederland en Duitsland bekijken de mogelijkheden voor een snelfietsroute tussen Aachen en Parkstad.

Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit en Verkeer), wethouder Nico Aarts (gemeente Heerlen), wethouder Jo Bok (gemeente Kerkrade), Marcel Philipp (Oberbürgermeister Stadt Aachen), Helmut Etschenberg (Städteregionsrat) en Christoph von den Driesch (Bürgermeister Stadt Herzogenrath) slaan de handen ineen om samen de haalbaarheid van een nieuwe grensoverschrijdende snelfietsroute van Aachen naar Herzogenrath, Kerkrade en Heerlen te onderzoeken.

Verschillende varianten, zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse zijde, zullen worden onderzocht. De resultaten zullen zomer volgend jaar worden gepresenteerd.

Wethouder Aarts: “Parkstad Limburg heeft de ambitie om tegen 2020 het fietsgebruik met 40% te laten stijgen ten opzichte van 2008. Mede door middel van goede, snelle verbindingen (zoals de aanleg van deze snelfietsroute) wordt getracht deze ambitie te realiseren. Het grensoverschrijdend karakter van deze route maakt deze verbinding net iets specialer en kan een extra stimulans bieden in de ambitie naar meer fietsgebruik.”

Gedeputeerde Geurts: “De fiets krijgt steeds meer een rol als economische en toeristische aanjager in de regio. Met de vele innovatieve ontwikkelingen zijn langere afstanden goed met de fiets af te leggen en krijgt de fiets, en vooral de e-bike, een steeds betere concurrentiepositie ten opzichte van de auto. Fietsen wordt makkelijker, leuker, eenvoudiger en sneller. De fiets is hiermee een volwaardig en tegelijkertijd zeer duurzaam alternatief aan het worden voor de auto. Deze grensoverschrijdende haalbaarheidsstudie kan in de regio Aken een meerwaarde bieden om de oponthoud rondom de regio Aken te verminderen.”

Met nieuwe ontwikkelingen zoals de e-bike en de ‘speed pedelec’ (fiets die 45km per uur kan) zijn langere afstanden per fiets acceptabel en de concurrentiepositie ten opzichte van de auto groeit dan ook op afstanden tot 20 km. Naast woon-werk en school-thuis routes wordt steeds meer aandacht besteed aan het recreatief fietsverkeer. Ook bij deze snelfietsroute zal hier aandacht aan besteed worden.

Kijk hier voor meer informatie over de snelfietsroute tussen Aachen, Herzogenrath, Kerkrade en Heerlen.

Reacties