Misdaadcijfers dalen opnieuw

Het aantal misdrijven in Nederland neemt opnieuw af, constateert de politie aan de hand van de halfjaarlijkse misdaadcijfers. Het betreft de geregistreerde misdrijven, en dat aantal is in het eerste halfjaar van 2015 gedaald met 8,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Daling sterkst bij High Impact Crimes

De daling van het aantal strafbare feiten is het sterkst bij de zogeheten ‘high impact crimes’. Dat zijn delicten die het veiligheidsgevoel van burgers het sterkst be├»nvloeden: woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven. Hiervoor wordt al jaren extra capaciteit en expertise ingezet. De grootste daling binnen deze ‘high impact crimes’ doet zich voor bij de categorie straatroven (-19,1%), terwijl het aantal woninginbraken ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar ook fors daalde met 14,5%.

Misdrijven in Heerlen

Bent u benieuwd naar het aantal misdrijven in Heerlen in de eerste 6 maanden van dit jaar? Dat waren er in totaal precies 3.562.
Dat zijn exact 40,7 misdrijven per 1.000 inwoners, waarmee Heerlen na Maastricht de tweede plaats opeist in de ranglijst van Limburgs misdrijfrijkste gemeenten.
Mocht u voor het voor het veiligheidsgevoel uit Heerlen willen vertrekken dan hoeft u overigens niet ver te verhuizen: buurgemeente Voerendaal is volgens de cijfers van de politie met slechts 12,7 misdrijven per 1.000 inwoners de misdrijfarmste gemeente van Limburg.

Onderstaand een overzicht van de aard en aantallen van de verschillende misdrijven in de periode januari tot en met juni 2015 in de gemeente Heerlen:

 • Alle misdrijven: 3.562
 • Poging tot diefstal/inbraak woning: 86
 • Voltooide diefstal/inbraak woning: 166
 • Geweldsmisdrijven (bedreiging, mishandeling en openlijk geweld): 342
 • Overvallen: 9
 • Straatroof: 16
 • Aantasting openbare orde: 19
 • Bedreiging: 126
 • Brand/ontploffing: 27
 • Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen: 377
 • Diefstal van brom-, snor-, fietsen: 305
 • Diefstal van motorvoertuigen: 150
 • Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen: 145
 • Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis: 120
 • Drugshandel: 96
 • Huisvredebreuk: 9
 • Mishandeling: 200
 • Openlijk geweld (persoon): 16
 • Vernieling cq. zaakbeschadiging: 441
 • Wapenhandel: 16
 • Zakkenrollerij: 72
 • Zedenmisdrijf: 14

Reacties