Nederland, Duitsland en België versterken gezamenlijke aanpak criminele motorbendes

Foto: Cesar Mascarenhas / Foter / CC BY-ND

Nederland, Duitsland en België gaan nauwer samenwerken om grensoverschrijdende problemen met criminele motorbendes aan te pakken. Ook in Benelux-verband wordt de aanpak van deze zogeheten outlaw motorcycle gangs (OMG’s) verder versterkt.

Dat heeft minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag in Luxemburg afgesproken met de Duitse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Günter Krings en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De aanpak van grensoverschrijdende problemen met criminele motorbendes vraagt zowel om strafrechtelijke als bestuurlijke maatregelen. Nederland, Duitsland en België hebben daarom afgesproken om voor het einde van dit jaar in kaart te brengen op welke manier bestuurlijke informatie over criminele motorbendes beter met elkaar kan worden gedeeld binnen de geldende regelgeving in de betrokken landen.

De bewindslieden hebben verder afspraken gemaakt over de uitwisseling van ervaringen met het tegengaan van criminele motorbendes en de opsporing en vervolging van deze bendes als criminele organisaties.

Minister Van der Steur en zijn Belgische collega van Binnenlandse Zaken Jambon kondigden aan dat ze samen met Luxemburg het bestaande politiesamenwerkingsverdrag willen aanpassen zodat lokale autoriteiten in de grensstreken makkelijker bestuurlijke informatie over criminele bendes kunnen uitwisselen.

In Nederland treden het Rijk, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst gezamenlijk op tegen criminele motorbendes. Het aantal opsporingsonderzoeken met betrekking tot criminele motorbendes is opgelopen naar ongeveer 160 (peildatum: juni 2015). Uit de Integrale landelijke voortgangsrapportage OMG’s die Van der Steur eerder dit jaar naar de Tweede Kamer heeft gestuurd bleek ook dat twee keer zoveel clubhuizen van motorbendes het voorgaande jaar zijn gesloten of is de vestiging afgewend. Door de integrale aanpak sluit het net zich verder rond de criminele motorbendes: met strafrechtelijk optreden, het opsporen van crimineel verkregen vermogen en bestuurlijk ingrijpen. Daarnaast heeft het OM aangegeven te zullen onderzoeken of een criminele motorbende civielrechtelijk verboden kan worden.

Reacties