Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op bezoek in Heerlen

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Vanmiddag brachten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan het Arcus-college in Heerlen.

Burgemeester Krewinkel van Heerlen verwelkomde het Koninklijk Paar in de pittoreske allee tussen het Arcus-college en de Zuyd Hogeschool, tesamen met de voorzitter van het College van Bestuur van Arcus, de heer Theunissen en de heer Bovens, commissaris van de Koning in Limburg. Na een korte begroeting van het publiek door Willem-Alexander en Máxima werd daarna, in de 50 minuten die voor dit bezoek slechts op de planning stond, in rap tempo gesproken over de transformatie van de huidige mijnstreek naar een attractieve en innovatieve regio. Centraal stond daarbij de vraag hoe deze omgeving een nieuwe economische en fysieke impuls kan krijgen.

Onder leiding van de heer Bovens vond er een gesprek plaats over het IBA-project met de heer J. Coenen, curator en directeur van IBA Parkstad, in het bijzijn van gedeputeerde Geurts van de Provincie Limburg en burgemeester Krewinkel van Heerlen.
Daarop aansluitend volgde een gesprek over de Brightland Campussen met de heer Verkoulen, directeur Brightland Smart Services Campus en de heer Kip, directeur Brightland Chemelot Campus.
Tenslotte werden ook de studenten van beide scholen bij dit vorstelijk bezoek betrokken. De heer R.L.J. Clement, directeur Faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool, leidde een gesprek met 5 MBO-studenten van verschillende opleidingen aan het Arcus College, en 5 HBO-studenten van uiteenlopende opleidingen aan Zuyd Hogeschool. Thema: hoe zien zij hun toekomst in de regio.

Daarna stapte het gezelschap in de Koninklijke bus en toog naar het noordelijker deel van de Mijnstreek, waar zij in het stadhuis in Geleen met ondernemers uit de voormalige mijnstreek spraken over de economische potentie van de regio, nu en in de toekomst.

Het Koninklijk Paar begroet het publiek
Het Koninklijk Paar begroet het publiek

Reacties