Jeugdcultuurfonds in Heerlen van start

https://www.youtube.com/watch?v=vHJ-huNrSJY

Kick-off Jeugdcultuurfonds Limburg

Op 4 maart vindt in de Theo Thijssenschool in Heerlen de kick-off plaats van het Jeugdcultuurfonds Limburg én wordt tevens de start gevierd van het Jeugdcultuurfonds in Heerlen. Naast optredens van de leerlingen zullen Odile Wolfs, voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Limburg, en Barry Braeken, wethouder Cultuur van de gemeente Heerlen een toepsraak houden. Ook zal een cheque worden aangeboden ter waarde van 10.000 euro van de Rabobank Foundation, een van de sponsors van het Jeugdcultuurfonds in Heerlen. De kick-off is met name bedoeld voor partners in het veld die werken met en voor kinderen en jongeren in achterstandsposities.

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is in het leven geroepen om kinderen en jongeren die willen leren zingen, schilderen, toneelspelen of dansen maar waarvan de ouders of verzorgers dat niet kunnen betalen. Het fonds biedt dan de mogelijkheid om lessen te volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging. Wan cultuur zorgt voor plezier en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen die aan actieve kunstbeoefening doen, krijgen meer zelfvertrouwen, hun concentratievermogen neemt toe en hun sociale vaardigheden worden vergroot. Juist voor kinderen in achterstandsposities zijn deze effecten heel belangrijk. Hun zelfbewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen.

Voor wie en hoe?

Voor kinderen uit gezinnen waarvan het inkomen niet meer dan 120% van het wettelijk sociaal minimum bedraagt kan het Jeugdcultuurfonds financieel bijspringen. Via een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind kan die bijdrage, die maximaal 419,75 euro per kind per jaar kan bedragen, worden aangevraagd. Bijvoorbeeld via de Stichting Leergeld, een leerkracht, jeugdhulpverlener, huisarts of maatschappelijk werker. De bijdrage wordt dan gebruikt om de contributie en eventueel benodigde attributen te betalen. Het geld gaat direct naar de cultuuraanbieder of winkel, niet naar de ouders of het kind. De intermediair ziet er op toe dat het kind deelneemt aan de activiteiten waarvoor het fonds betaalt.

jeugdfonds

 

Reacties