Themazitting ‘Criminaliteit en Ondernemen’ tijdens de Week van de Veiligheid

Foto: Rechtbank Limburg

​Veel mensen met een eigen bedrijf willen weten in hoeverre zij zichzelf mogen beschermen tegen criminaliteit. Over deze en andere vragen organiseren de rechtbank Limburg en het Openbaar Ministerie Limburg tijdens de Week van de Veiligheid een themazitting voor winkeliers.

Deze vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2015 om 18.30 uur bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond.

Politierechter

Tijdens deze themazitting behandelt de politierechter een aantal strafzaken over criminaliteit tegen bedrijven, waarbij de geïnteresseerde ondernemers aanwezig mogen zijn. Na afloop kunnen ze met de rechter en de officier van Justitie in gesprek gaan over de behandeling, het nut van aangifte doen en de werkwijze van het OM en de rechtbank.

De rechter en officier van justitie lichten na elke zaak hun aanpak en hun afwegingen toe aan de aanwezige ondernemers. Maar welke afweging zouden de ondernemers maken? Wat zouden zij anders gedaan hebben? Denken zij vaker dat er een te lichte straf wordt uitgedeeld? Of juist niet?
Ondernemers kunnen tijdens de behandeling van de strafzaken zelf ervaren hoe een strafzaak verloopt, hoe de rechter de strafmaat bepaalt, en daar eventueel vragen over stellen.
Ook rechtbankpresident Peter Pulles en hoofdofficier van Justitie Roger Bos zijn tijdens deze avond aanwezig.

Week van de Veiligheid

De doelstelling van de Week van de Veiligheid is het ‘veilig ondernemen’ zo goed mogelijk onder de aandacht van het bedrijfsleven te brengen en ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen bij het treffen van maatregelen.

Reacties