Subsidie voor Gymvereniging Coriovallum en Zaalvoetbalvereniging Heerlerheide

Gymvereniging Coriovallum en Zaalvoetbalvereniging Heerlerheide krijgen 2 jaar een subsidie voor speciaal door hun opgezette ‘beweegprojecten’.

Via ‘Sportimpuls’, onderdeel van het VWS programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’, kregen de 2 verenigingen onlangs deze opstartsubsidies voor hun sport- en beweegactiviteit waarmee ze mensen in de buurt die niet of te weinig bewegen, weer blijvend in beweging brengen.

Beweegdiploma

Het project ‘Peuters in beweging’ van GV Coriovallum zorgt ervoor dat kinderen bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (0-4 jaar) meer en beter gaan bewegen. Ze gaan leidsters van ruim 30 kinderopvanglocaties in Heerlen gefaseerd opleiden, aan de hand van de methode ‘Beweegdiploma’. Daarnaast komen in 3 wijken, zonder beweegaanbod voor de doelgroep, beweeglessen voor ouders en peuters van de grond. Gedurende 25 weken gaan kinderen met ouders één uur per week bewegen. Verder krijgen de ouders informatie over de noodzaak van bewegen en een gezonde leefstijl.
Op woensdag 7 oktober is er een kick off bijeenkomst voor alle betrokkenen en een feestelijke start van dit project.

Zaalvoetbalcompetitie voor scholieren

ZVV Heerlerheide begint met een zaalvoetbalcompetitie voor scholieren. De eerste activiteiten zijn inmiddels gestart. Nu zijn alleen nog Emmacollege, Broeklandcollege en Sint Janscollege betrokken, maar dat wordt mogelijk nog verder uitgebreid. Dit initiatief sluit nauw aan bij het project Challenge (samenwerking tussen de sportconsulent van Alcander, NOC*NSF, VO scholen en sportaanbieders), waarbij op basis van de behoefte van jongeren nieuw sportaanbod wordt ontwikkeld. Uit onderzoek bleek dat er veel vraag is naar zaalvoetbal.

Beide projecten krijgen in eerste instantie subsidie voor twee jaar. GV Coriovallum krijgt € 74.000,- voor hun peuterbeweegproject, en ZVV Heerlerheide € 50.000,- voor het scholierenzaalvoetbalproject.
Het is nadrukkelijk de bedoeling om beide projecten na die 2 jaar voort te zetten.

Reacties