Fors meer bedrijfsgrond verkocht in Limburg

Foto: okebaja / Foter / CC BY-SA

Dat de Limburgse economie in de lift zit zien we terug in de fors gestegen verkoop van bedrijventerreinen.

In 2014 verwisselde 107 hectare grond van Limburgse bedrijventerreinen via de burelen van bedrijfsmakelaars van eigenaar. Dat is aanzienlijk meer dan het jaarlijks gemiddelde van 68 hectare in de periode 2009 tot en met 2012, en ook fors meer dan in het jaar 2013 dat met 74 hectare verkochte bedrijfsgrond al enigszins een keerpunt was na de vastgoedcrisis. Landelijk stond Limburg in 2012 en 2013 op de tweede plaats achter Noord-Brabant. Ook opvallend is dat de leegstand op de kantorenmarkt in 2014 gestabiliseerd is.

Mooie investeringsagenda

Een en ander blijkt uit jaarlijkse rapportages van de Provincie met betrekking tot voorraad aan bedrijventerreinen en kantoren in Limburg.
Limburgs gedeputeerde Economie & Kennisinfrastructuur Twan Beurskens is blij met de groeiende grondverkoop. “De Limburgse economie toont op diverse fronten inmiddels weer een positief beeld. Bijvoorbeeld: in 2014 staan we na Noord-Holland en Brabant op de derde plaats als het gaat om buitenlandse investeringen. Ook onze eigen bedrijven hebben wederom een forse investeringsagenda. Opvallend is dat de groei plaatsvindt in verscheidene sectoren. Uitschieter is de logistiek.”

Nog voldoende bedrijventerrein ‘op voorraad’

Vorig jaar werden in totaal 44 kavels verkocht met een totale oppervlakte van 107 hectare, met een totaal investeringsvolume van minimaal 300 miljoen euro en een verwachte werkgelegenheid van circa 1800 arbeidsplaatsen. Ook voor dit jaar verwacht Beurskens een hoge verkoop van bedrijfskavels, gezien de goed gevulde acquisitieportefeuille.
Ondanks deze toegenomen verkoop is er nog geen behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijven. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is nog een voorraad van circa 1.000 hectare, waarvan 779 hectare onmiddellijk beschikbaar is voor vestiging van nieuwe bedrijven.

Kantoren

Limburg telt 100.000 banen in circa 4.000 kantoren. Die staan voor tweederde in Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Venlo en Roermond. Ook hier is sprake van leegstand: 14 % van de kantoorruimte staat leeg, ten opzichte van 18% landelijk. De Provincie stuurt de komende jaren aan op een concentratie van kantoren in stedelijke centra.

Reacties