Wereldrecord Bijbellezen in Savelbergklooster Heerlen

Foto: MorgueFile

Er worden nog steeds mensen gezocht die een stuk uit de Bijbel willen voorlezen tijdens de poging om een wereldrecord bijbellezen te vestigen in de week van 24 tot 28 oktober. “We hebben inmiddels zo’n 100 aanmeldingen van mensen die 10 minuten willen lezen, maar dat is nog niet genoeg.”zegt Ab Mulder, één van de organisatoren.

Opbrengst Serious Request

Het is de bedoeling om vanaf zaterdag 24 oktober 10.00 uur tot dinsdag 28 oktober 10.00 uur de bijbel helemaal hardop voor te lezen. Dat gebeurt in de kapel van het Savelbergklooster (De Twee Gezusters), Gasthuisstraat 2 in Heerlen. Voor de recordpoging is de bijbel opgedeeld in 582 blokjes van ongeveer tien minuten. Het is de bedoeling dat de lezers een euro per minuut betalen of aan sponsorgeld meebrengen. De opbrengst is bestemd voor Serious Request dat eind van het jaar in Heerlen het bekende Glazen Huis neerzet. De recordpoging is één van de acties die door de kerken in Parkstad zijn georganiseerd in het kader van Serious Request.
Als alle te lezen Bijbelgedeelten (de blokjes) ‘betaald’ dan wel gesponsord worden dan levert het lezen dus een mooi bedrag van € 5820,- op.

Continue lezen, dag en nacht

De bijbel wordt dus in één keer continue gelezen. Niet alleen overdag (zoals in augustus in Maastricht door religieuzen, die er zo’n 14 dagen over deden) maar ook in de nachtelijke uren. “En vooral dat lezen ’s nachts is natuurlijk een uitdaging. We hopen dat groepen zich willen aanmelden, bijvoorbeeld van een school of van een vereniging, club of organisatie. Maar ook individuele lezers zijn natuurlijk van harte welkom. Er is altijd iemand van de organisatie aanwezig en ook de voorafgaande lezers zijn aanwezig, en hopelijk ook wat publiek. Het is dus eigenlijk ook best een gezellige activiteit, want er gebeurt achter de schermen van alles. In de ruimte waar gelezen wordt is het uiteraard stil, maar er wordt om het lezen heen ook gezorgd voor een goede sfeer en verzorging,”aldus Mulder.

Er wordt gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal, dat is een vorig jaar uitgekomen vertaling waarin geen moeilijke woorden voorkomen.

De marathonlezing start zaterdag 24 oktober om 9.30 uur met een korte viering en vanaf 10.00 uur wordt er non-stop gelezen. ’s Avonds gaat de wintertijd in, dus de lezers hebben een uurtje extra. Woensmorgen 28 oktober om 10.00 is de afsluiting en dat gebeurt weer met een korte viering.
Behalve lezers heeft de organisatie ook nog behoefte aan helpers rondom het lezen, mensen die de catering verzorgen en zo.
Wie meer informatie wil hebben kan terecht op de website van de Raad van Kerken Parkstad, daar is ook het aanmeldformulier en de spelregels te vinden.

Reacties