Zijn de ‘millenniumdoelen’ in 2015 daadwerkelijk bereikt?

De Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente, onderdeel van HeerlenMondiaal, organiseert een dag over de ‘Millenniumdoelen’: 8 doelen om een einde aan extreme armoede te maken.

In 2015 zouden die doelen bereikt moeten zijn.
Is dat gelukt? Wat is er aan gedaan? Hoe gaan we verder na 2015?
Er wordt op 28 september over gepraat op het Bernardinuscollege, onder andere met Eric Smaling, Tweede Kamerlid voor de SP.

Aanleiding

In het jaar 2000, bij het begin van het nieuwe millennium, besloten 189 landen in een vergadering van de Verenigde Naties serieus werk te gaan maken met de bestrijding van armoede en honger in de wereld. Daartoe werden acht doelen geformuleerd, alle te maken met bestrijding van armoede en ziekte of met de bevordering van onderwijs, gelijkheid, duurzaamheid en samenwerking. Afgesproken werd dat de doelen in 2015 bereikt moesten zijn.
In 2007 begon men zich te realiseren dat het niet voldoende is dat landen zich achter de millenniumdoelen scharen. Ook lagere overheden, bedrijfsleven, onderwijs en burgers in het algemeen moeten erbij betrokken worden. Er kwamen Millennium-gemeenten waar ook Heerlen er een van is. HeerlenMondiaal, een samenwerkingsverband van mondiale groepen in Heerlen, richtte een werkgroep op die actief de millenniumdoelen probeerde bekend te maken en te bevorderen.

2015: en nu?!

Het is nu 2015 en het is goed om na te gaan wat er is bereikt. Maar ook moeten we nadenken over hoe we verder gaan. Internationaal wordt er gesproken over een vervolg op de millenniumdoelen en volgens planning zouden op 28 september in de Verenigde Naties de nieuwe doelen worden aangenomen. Alle reden om ook in Heerlen te spreken over wat er is bereikt en hoe we verder kunnen gaan. Tijdens een uitgebreid programma in het auditorium van het Bernardinuscollege interviewt Midas Verheijden mensen die hier of elders in de wereld werken aan het bereiken van de millenniumdoelen. Mensen uit politiek, onderwijs, bedrijfsleven en kerk discussiëren over hoe we verder moeten gaan met de bestrijding van armoede. Zo geeft Eric Smaling zijn visie op het einde van de armoede, en verwoorden stadsdichter Michelle Bracke en jeugdstadsdichter Ymke Fiddelaars hun wens voor de wereld. En er is (uiteraard) muziek.

Avondprogramma 28 september 2015

Voor iedere belangstellende, vrij toegankelijk en het vindt plaats in het auditorium van het Bernardinuscollege in Heerlen.

 • 19.00 uur Inloop – muziek
 • 19.30 uur Welkom door Midas Verheijden, presentator
  Opening door Harrie Winteraeken, voorzitter HeerlenMondiaal
  Wens voor de Wereld door Ymke Fiddelaars, jeugdstadsdichter
 • 19.50 uur Wat is er gedaan en bereikt? In Heerlen en elders
  Powerpoint presentatie: activiteiten, projecten, resultaten
  Midas Verheijden interviewt mensen die zich ingespannen hebben voor de millenniumdoelen.
 • 20.30 uur Pauze: muziek, koffie
 • 20.45 uur Gedicht door Michelle Bracke, stadsdichter
  Einde aan de armoede. Inleiding door Eric Smaling (SP 2e-kamerlid, woordvoerder milieu en ontwikkelingssamenwerking, ex hoogleraar Wageningen)
 • 21.15 uur Discussie o.l.v Harrie Winteraeken, met verder:
  Eric Smaling, 2e kamerlid
  Peter van Zutphen, wethouder gemeente Heerlen, o.a. armoedebestrijding
  Ralph Henssen, rector Bernardinuscollege
  Paul Crützen, PCData
  Geert Bles, pastor Andreasparochie
  leerling Bernardinuscollege
 • 22.00 uur Afsluiting: muziek en borrel in personeelskantine

De dag wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal in samenwerking met het Bernardinuscollege en met financiële steun van de Gemeente Heerlen.

Klik hier voor de 8 millenniumdoelen.

Reacties