Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Zomaar een gesprek voeren of iets opzoeken op internet. Communicatie lijkt heel vanzelfsprekend. Maar niet voor mensen die niet (goed) kunnen horen of communiceren.

Zij ervaren hiervan grote gevolgen in hun dagelijkse leven: in het contact met anderen, bij het vinden en uitwisselen van informatie en bij het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Kentalis brengt samen met hen de hulpvraag in kaart en geeft advies, behandeling, begeleiding en onderwijs op maat.

Voor wie

Kentalis is een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs aan mensen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn. Maar ook aan mensen met ernstige spraaktaalproblemen of autisme met stoornissen in spraak en taal. Sommige mensen hebben een bijkomende beperking of motorische problemen.
Sommigen hebben een andere thuistaal. Voor al deze mensen en hun omgeving zet Kentalis zich in.

Open dag met rondleidingen en workshops

Aanstaande woensdag bent van harte welkom op de open dag bij Kentalis in Hoensbroek. U kunt een kijkje nemen in de verschillende groepen en behandelruimten. De kinderen, jongeren en medewerkers leiden u graag rond. Ook wordt er een drietal workshops gehouden waaraan u kunt deelnemen:

  • “Taal leren? Méér dan één? Geen probleem”. Meertaligheid hoeft geen belemmering te zijn voor het leren van taal en kan juist een meerwaarde zijn. Verschillende vormen van meertaligheid zullen besproken worden als ook adviezen ten aanzien van het stimuleren van de (meertalige) taalontwikkeling.
  • ” Klet’s-sing”. Een muziekmethode voor jonge kinderen met spraaktaal- en hoorproblemen.
  • “Niet pratende peuter”. U krijgt informatie om problemen in de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind te herkennen en geven we handvatten om de taal te stimuleren.

Informatie

Datum: 23 september, van 10.00 tot 14.30 uur
Locatie: Groenenweg 3 in Hoensbroek

Meer info: www.kentalis.nl

Reacties