Innovatief renovatieconcept door MKB-coöperatie

Acht MKB-bedrijven in Zuid-Limburg werken samen met Zuyd Hogeschool / Centre of Expertise NEBER aan innovaties in de bouw.

Die samenwerking, vastgelegd in een coöperatie, is bijzonder. De bedrijven werken namelijk aan verduurzaming van bestaande woningen en tegelijkertijd aan financiële en sociale innovatie van de wijk. Dat doen ze op basis van gelijkwaardigheid, samen met de bewoners van de wijk, de gemeente en corporaties en mede ondersteund door LED.

TIORC

TIORC staat voor Totaal Integraal Optimaal Renovatie Concept. Wendy Broers, projectleider: “De 8 bedrijven in TIORC hebben elk hun eigen specialiteit waardoor een echt integrale aanpak mogelijk is. Technische, juridische, economische en sociale aspecten worden namelijk in één keer opgepakt. De in de bouw gebruikelijke werkwijze van hoofd- en onderaannemers is losgelaten. De kleine en middelgrote bedrijven werken samen in ketensamenwerking waarbij ze samen innovaties ontwikkelen.”

Pilotwoning Vrieheide

In de Heerlense wijk Vrieheide kocht de ondernemerscoöperatie onlangs een woning die de komende maanden wordt gerenoveerd. Voorjaar 2016 is de verwachte oplevering. “Vrieheide is een jaren ’60 buurt,” licht de projectleider toe. “De woningen zijn vaak slecht onderhouden, nauwelijks geïsoleerd of vervallen. Met de alsmaar stijgende energiekosten, in combinatie met de staat van de woning, maken de bewoners zich zorgen of zij wel in hun huis kunnen blijven wonen. Insteek van TIORC is dat bestaande woningen betaalbaar gerenoveerd worden tot eigentijdse, comfortabele, levensloopbestendige en duurzame woningen. Met de voorbeeldwoning willen we de bewoners laten zien wat de mogelijkheden zijn.”

Commercieel concept

TIORC onderzoekt hoe een huis het beste gerenoveerd kan worden om het in de toekomst energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld door warmtepompen, zonnepanelen, goede isolatie en slimme methoden voor energieopwekking, -opslag en –management. Wendy Broers: “We werken aan een robuust concept, zonder afhankelijkheid van subsidieregelingen. De bedoeling is dat er straks een commercieel concept staat, dat de ondernemers telkens opnieuw kunnen toepassen. Een individuele ondernemer kan dit in zijn eentje nooit voor elkaar krijgen. Op deze
wijze wordt innovatie in de bouw sterk gestimuleerd.”

Met studenten

Bij het ontwerp en de uitvoering zijn studenten van Zuyd Hogeschool betrokken, evenals bij de monitoring en de optimalisatie van het concept. De samenwerking tussen bedrijven en studenten heeft als bijkomend voordeel dat gericht onderzoek plaatsvindt, gericht op vragen van het bedrijfsleven. Ook het studieprogramma kan zo worden aangescherpt. De woning fungeert straks als demonstratiewoning en bezoekerscentrum.

IBA-project

“Vrieheide is een wijk met veel kwaliteit, ondanks de sociale problemen, de staat en lage waarde van de woningen,” besluit Wendy Broers. “Mensen wonen er graag. De buurtcoöperatie Vrieheide heeft met TIORC consortium, Gemeente Heerlen, center of expertise EIZT, center of expertise NEBER een IBA (Internationale Bau Ausstellung) aanvraag ingediend voor Vrieheide om bijvoorbeeld naast de woningen, ook de openbare ruimte aan te pakken en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Dit project is aangemerkt als ‘attention’ project. Binnenkort wordt duidelijk
hoe dit project binnen IBA verder zal worden opgepakt.

Bron: nieuwsbrief Limburg Economic Development

Meer informatie over dit project hier.

Reacties

Cookieinstellingen