Aanpassingen Euregioweg

Nieuwe rotonde Euregioweg-Winckelen
Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Grote broer ‘Buitenring Parkstad’ mag dan momenteel in de media de meeste aandacht opeisen wegens mogelijke kostenoverschrijding, dat neemt niet weg dat er momenteel toch ook de nodige aanpassingen uitgevoerd worden aan de Eurogioweg.

Op het ‘driestedenpunt’ Heerlen-Kerkrade-Landgraaf is deze binnenring momenteel gedeeltelijk onderbroken. Door werkzaamheden kan het verkeer geen gebruik maken van het gedeelte tussen het kruispunt met de Heerlenersteenweg in Kerkrade, en de rotonde ter hoogte van de Hofstraat in Landgraaf.

Rotonde en rechtsafstrook

De kruising van de Euregioweg met Winckelen (bij de McDonalds) transformeert naar een zoveelste rotonde in het binnentracé rondom Heerlen.
Daarnaast wordt een ‘rechtsaf-strook’ aangelegd bij de T-splitsing van de Rukkerweg, zodat het verkeer op de Euregioweg uit zuidelijke richting in de spits gemakkelijk kan doorstromen naar het bedrijventerrein langs de Tunnelweg en Dentgenbach in Kerkrade. Tevens wordt dit gedeelte Euregioweg voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Nadat de rotonde bij Winckelen is voltooid (naar verwachting eind september), zal vervolgens de kruising ter plaatse van de Heerlenersteenweg onder handen worden genomen. Ook hier is in de nieuwe situatie een rotonde voorzien.

Omleiding

Het verkeer wordt momenteel omgeleid. Komende vanaf de N281/Parkstad Limburg Stadion/Heerlerbaan kunt u Landgraaf bereiken via de Euregioweg, Heerlenersteenweg, Kaalheidersteenweg, Dentgenbachweg en de Mensheggerweg.

Nieuwe rechtsaf-strook en nieuw asfalt
Nieuwe rechtsaf-strook en nieuw asfalt

Reacties