Skatepark sluit deuren

Op 1 november sluit skatepark ‘The Promise’ op sportcentrum Kaldenborn in Heerlen de deuren. De gemeente Heerlen heeft de huur en de exploitatie van de hal per 31 december van dit jaar opgezegd (uitgaven
€ 160.000, inkomsten € 50.000), en denkt 2 maanden nodig te hebben om de hal te ontruimen.

‘Open call’ voor alternatief

Of er een alternatief komt voor de skatehal valt nog te bezien. De gemeente hoopte op een commerciële exploitatie van een skatehal en richtte zich in maart van dit jaar met een zogenaamde ‘open call’ tot ondernemers om met initiatieven te komen. De gemeente Heerlen zou daaraan 4 jaar lang maximaal € 50.000,- per jaar bijdragen. Het resultaat van deze oproep was slechts de conclusie dat dit niet haalbaar bleek.
Daarom zal de gemeente binnenkort opnieuw een ‘open call’ de deur uitdoen, met een andere insteek. De gemeente financiert daarbij de inventaris van een dergelijke accommodatie. Een aanzienlijke investering, die vaak als groot obstakel voor exploitatie wordt ervaren. Wethouder Martin de Beer spreekt over een richtbedrag van zo’n 4 ton, dat de gemeente over een periode van 10 tot 15 zal afschrijven. De gemeente die met deze constructie ongeveer 2 keer zoveel kwijt is dan bij de eerste optie, stelt daar wel enige eisen aan de toekomstige accommodatie tegenover: de hal zal een oppervlakte van ongeveer 1.000 m² moeten hebben en in of nabij het centrum van Heerlen gesitueerd moeten worden.

Gebruikers

De gebruikers van het skatepark zijn teleurgesteld. Hun hal, waarin zowel skateboarders, inliners, BMX’ers en ‘steppers’ hun kunsten beoefenen en vertonen, beschouwen ze als ‘uniek voor de regio en zelfs voor Nederland’. En ook nog wel verder. Uit cijfers van 2011 bleek dat zelfs meer dan de helft van de gebruikers uit Duitsland en België kwam. 16% van de bezoekers kwam toen uit Heerlen, 20% uit Parkstad en 12% uit de rest van Nederland.

Reacties