Keurmerk ‘Senior Vriendelijk Ziekenhuis’ voor Zuyderland

De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben Zuyderland Medisch Centrum het keurmerk ‘Senior Vriendelijk Ziekenhuis’ toegekend. Voor de locatie in Heerlen is dat de eerste keer, de locatie Sittard-Geleen ontving het keurmerk al eerder.

In totaal ontvingen 55 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk, een verbetering ten opzichte van de eerste uitreiking in 2013 toen 47 ziekenhuizen het keurmerk behaalden. Bovendien is de normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen behoorlijk aangescherpt. Continuïteit van zorg heeft zwaar mee gewogen bij de beoordeling van de mate van de seniorvriendelijkheid.

Trots

De Raad van Bestuur van Zuyderland is trots. “Er is door veel mensen hard aan gewerkt. En juist in onze regio, met een hoge mate van vergrijzing, is het hebben van dit keurmerk heel belangrijk. “
De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van de zorg voor ouderen. Op locatie Heerlen is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen. Onder andere rondom het verbeteren van de gastvrijheid, de continuïteit van de zorg, de medicatieveiligheid, de acute zorg en de reactiesnelheid op de bel. Ook werd een aantal visuele bouwkundige aspecten aangebracht en stond de Week van de Ouderen op het programma. Tevens is energie gestoken in het verbeteren en herorganiseren van de palliatieve zorg.

Daarnaast gaat op 5 oktober in de Heerlense nieuwbouw de nieuwe zorgvorm Semi-acute unit Geriatrie van start. In deze ruimte wordt de senior volledig medisch in kaart gebracht en gaat hij/zij naar huis met een passend behandelplan.

Voor alle 15 kwaliteitseisen: zie seniorvriendelijkziekenhuis

Reacties