Tijdelijke stop inname Maaswater voor drinkwaterproductie wegens ‘pyrazolen’

Voorlopig wordt gestopt met het gebruik van water uit de Maas voor ons drinkwater.

Het Maaswater voldoet op dit moment niet aan de kwaliteitseisen om er drinkwater van te maken. Daarom zijn de drinkwaterproducenten die innemen uit de Maas – WML, Evides Waterbedrijf en Dunea – gestopt met de inname van Maaswater voor drinkwaterproductie.

Dit is het gevolg van het tijdelijk niet goed werken van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) op het Chemelotterrein. De IAZI loost op de afgetakte Ur die uitmondt in de Maas. Momenteel worden ‘pyrazolen’ gemeten in het oppervlaktewater. Sitech heeft een plan van aanpak gepresenteerd om het probleem binnen een week op te lossen.

Lozing pyrazolen

Pyrazolen ontstaan bij de productie van acrylonitril door de ACN-fabriek van Acrylonitril BV. Vanaf de afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) wordt deze stof via de zijtak van de Ur op de Maas geloosd. Deze lozing is momenteel hoger dan volgens de drinkwaternorm is toegestaan. Normaal worden pyrazolen biologisch afgebroken door bacteriën in de IAZI. Op dit moment worden door deze bacteriën minder pyrazolen afgebroken dan normaal.

Sitech – beheerder van de IAZI – heeft de volgende maatregelen voorgesteld:

  • verminderen van de hoeveelheid pyrazolen naar de IAZI, door onder andere bufferen op eigen terrein totdat de IAZI weer volledig werkt zoals het hoort,
  • verhogen van de biologische activiteit van de IAZI, daardoor worden door de bacteriën meer pyrazolen verwijderd uit het afvalwater,
  • dagelijks meten van het effluent van de IAZI en bij meetpunt Roosteren.

Alle partijen hebben er vertrouwen in dat de te treffen maatregelen vrijdag einde dag tot de afgesproken norm leiden.

Kwaliteit

Het Maaswater wordt dagelijks gecontroleerd. De kwaliteit van het kraanwater was, is en blijft gegarandeerd. Zodra de kwaliteit van het Maaswater weer voldoet aan de eisen, gaan de Maaswaterbedrijven weer innemen.

Voor meer informatie kunnen mensen bellen met WML: 0800 023 30 40.

Reacties