Strenger en rechtvaardiger beleid bij sluiting drugspanden

Foto: Gemeente Heerlen

Heerlen gaat strenger optreden tegen ‘henneppanden’. Voortaan worden geen ‘waarschuwingen’ meer gegeven wanneer hennep wordt aangetroffen, of andere zaken die in verband met hennepteelt verboden zijn. In die gevallen wordt het pand meteen gesloten. De verwachting is dat hierdoor fors meer woningen in Heerlen gesloten zullen worden.

Bij het huidige beleid werd een woningeigenaar alléén gewaarschuwd als er voor de eerste keer in zijn pand een hennepplantage werd aangetroffen of er vanuit dat pand gehandeld werd. Jaarlijks worden in zo’n 135 panden in de gemeente ‘hennepactiviteiten’ geconstateerd, en daarvan komen er ongeveer 100 met zo’n waarschuwing weg. Dat staat in geen verhouding tot de ernst van de gevaren voor de buurt en de betrokkenen die deze illegale praktijken met zich meebrengen.

Gevaarlijke situaties, ook in woonwijken

“We komen vreselijke situaties tegen”, stelt burgemeester Frans Weekers. “Woningen die op instorten staan doordat er een plantage is gemaakt in te diep uitgegraven kruipruimtes. Woningen die brandgevaarlijk zijn, omdat er geknoeid is met elektriciteit in vochtige ruimtes. Wie is verantwoordelijk voor het kind dat erboven of ernaast ligt te slapen, of voor het pand van de buren als het mis gaat?” Ook de hulpverleners lopen gevaar, omdat de stroom vaak wordt afgetapt vóór de meter en dan niet meer veilig afgezekerd is op 32 Ampère, maar rond de 400 Ampère ligt.

“We zien ook menselijke drama’s van mensen die instemmen met henneppraktijken omdat ze in geldnood zitten. Het lijkt gemakkelijk te verdienen geld, maar als de plantage ontdekt wordt, krijgen ze niet alleen een ‘straf’. Ook geld van gestolen stroom moeten ze alsnog betalen en de belastingdienst eist het geld op basis van de inkomsten die de illegale telers hebben gehad van de ontdekte èn eerdere oogsten. En dan hebben we het nog niet gehad over de criminelen die hen geholpen hebben aan de spullen om een plantage in te richten. Daar ben je nog niet meteen vanaf. Daarom moèten we het fenomeen van de hennepplantages terugdringen. Het is een gevaar voor onze wijken en onze bewoners”, stelt burgemeester Weekers.

Streng maar rechtvaardig

De regels worden strenger: er worden geen waarschuwingen meer gegeven, maar panden worden al bij de eerste constatering voor 3 maanden gesloten. Heerlen geeft daarmee een duidelijk signaal af dat het meewerken aan illegale hennepteelt zeer ernstig opneemt. Het is een waarschuwing aan bewoners om er niet te licht over te denken. “Nu werd er vaak nonchalant op zo’n waarschuwing gereageerd, en dat had ongetwijfeld invloed op de recidive, zowel van personen als van de panden.”

Bonafide woningeigenaren en woningcorporaties

Daar staat tegenover dat de regels rechtvaardiger en soepeler worden voor bonafide verhuurders van panden. Als een woningeigenaar zèlf meldt dat er door een huurder verboden activiteiten plaatsvinden, zal het pand slechts voor één maand worden gesloten. “We maken die uitzondering voor particuliere huurders echter maar 1 keer. Door de sluiting van 1 maand heeft de eigenaar een goed instrument om de betreffende huurder uit z’n pand te zetten. En dan is het zaak alert te blijven op wat je in huis haalt.”

“En met woningcorporaties willen we afspraken maken, en vastleggen in een convenant”, licht Weekers toe. “Zij kunnen dan vaker rekenen op deze versoepeling als ze aantoonbaar meewerken om handel en productie van drugs in hun woningbestand te voorkomen. Daarnaast vragen we om medewerking van corporaties bij bewoners die het slachtoffer zijn geworden van henneptelers. Voor hen wordt een soepelere aanpak voorbereid waarbij hulpverlening gecombineerd wordt met strenge controles, om zo herhaling te voorkomen.”

Reacties