Turborotondes N276 vanaf 31 juli in gebruik

Op vrijdag 31 juli wordt de N276 tussen Brunssum en Sittard weer vrijgegeven voor verkeer.

De afgelopen maanden is hier door de aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg gewerkt aan het ophogen van de N276 ter hoogte van het tracé van de Buitenring, de aanleg van 2 turborotondes en de afbouw van een nieuw viaduct voor de Buitenring.
Nu de werkzaamheden – bijna 2 maanden eerder dan verwacht – zijn afgerond is er weer een rechtstreekse verbinding tussen Sittard en Brunssum waarmee een einde komt aan de overlast voor het verkeer op dit traject.

Gedeputeerde Eric Geurts is blij dat de werkzaamheden nu al afgerond worden en niet pas eind september zoals verwacht. “Voor het verkeer, maar ook voor omwonenden is het prettig dat de omleidingsroutes nu weer kunnen worden opgeheven. Daarmee komt ook een einde aan de dagelijkse file bij Windraak. Bij een omvangrijk project als de Buitenring, veroorzaken werkzaamheden helaas soms verkeersoverlast. Maar de aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg doet er alles aan om de periode zo kort mogelijk te houden.”

Zodra de N276 opengaat voor het doorgaand verkeer worden de turborotondes op de N276 meteen in gebruik genomen. De huidige verkeerslichten op de kruising N276/Kennedylaan vervallen. De toerit naar de Buitenring wordt aangesloten zodra het tracé van de Buitenring in gebruik genomen wordt.

Lees ook:

Reacties