Uitspraak rechter zorgt voor beroering

Met het vonnis van 2 jaar tegen een agent uit Kerkrade staan de rechtsprekende en uitvoerende macht in twee opzichten tegenover elkaar.

In dit geval gaat het niet alleen om een officier van justitie en een rechter die het niet met elkaar eens worden. Dat is schering en inslag. Maar nu betreft het ook een verdachte, die in zijn functie van handhaver volgens de rechter een misdrijf heeft begaan en daarvoor 2 jaar moet brommen.

In zijn kern draait de zaak om de vraag, of de agent wel of niet uit noodweer handelde, toen hij de bijrijder van een zware crimineel met een pistoolschot verwondde. Nee, zo oordeelde de rechter, het zou geen noodweer zijn geweest, dus moet het als misdrijf bestraft worden. Hierbij baseerde hij zich op het feit dat de auto op dat moment niet hard reed en geen bedreiging meer was voor de betreffende agent.

Nu kun je je afvragen in hoeverre rechters regelmatig blootstaan aan zeer dreigende, gevaarlijke, levensbedreigende of andere omstandigheden die de stresshormonen vertienvoudigenen en die het denk- en beoordelingsvermogen meer dan halveren. En aannemelijk is dat het team in opperste staat van paraatheid was door hetgeen zich eerder had afgespeeld, autodiefstal en een vlucht met meer dan 200 km per uur. Men wist met een gevaarlijk sujet van doen te hebben, dat bovendien aan een aanhouding wilde ontkomen. En het ging er niet rustig aan toe.

Op zo’n moment is niemand nog echt ‘bij zinnen’. De hormoonspiegels zijn torenhoog, er bestaat een groot risico voor de collega’s, er knallen auto’s op elkaar, je moet oppassen er zelf niet aan te gaan en dan opeens komt die auto voorbij. Edelachtbare, ik beken: ik zou – net als ieder normaal mens – in deze omstandigheden de trekker hebben overgehaald.

Maar er is meer aan de hand. In het recente verleden zijn er andere aanhoudingen geweest waarbij de politie in een slecht daglicht kwam te staan. De onderzoeken zijn nog gaande, maar zeker is dat deze uitspraak voor de nodige maatschappelijke onrust zorgt. Met dit vonnis voor de agent uit Kerkrade heeft de rechterlijke macht kunnen laten zien dat de politie niet altijd vrijuit gaat. Een mooie boodschap, maar om dit nu te doen over de rug van een integere agent…

Door: Kees Wijlaars

Lees ook:

Reacties

Cookieinstellingen