Belangrijke veiligheidswaarschuwing Bruynzeel nijntje vingerverf

De NVWA waarschuwt voor het gebruik van Bruynzeel nijntje vingerverf.

Uit onderzoek is gebleken dat een partij (nummer 130828001) van het product (miffy) nijntje vingerverf niet meer voldoet aan de huidig geldende normen. De vingerverf bevat een te hoge concentratie van de stof NDELA, waardoor bij gebruik een risico voor de gezondheid kan ontstaan.

Raadpleeg de poster van het bedrijf voor verdere informatie en wat u moet doen als u betreffende vingerverf in bezit heeft.

Reacties