Opknapbeurt voor Hoeve den Driesch op Landgoed Terworm

Het college van B&W wil een gemeentelijke bijdrage beschikbaar stellen voor de restauratie en herbestemming van Hoeve den Driesch. De gemeenteraad moet hiervoor nog toestemming geven.

Hoeve den Driesch is een rijksmonument en ligt op Landgoed Terworm. De huidige pachter (Motel Heerlen Exploitatie BV) wil de hoeve restaureren en er een aantal nieuwe functies in realiseren. Zo komt er naast een vakantiewoning een streekproductenwinkel met kleinschalige bakkerij voor speltbrood, een ambachtelijke stroopmakerij en een atelier en tentoonstellingsruimte.

Slechte staat

De hoeve verkeert momenteel in slechte staat. Er is veel achterstallig onderhoud en ook de constructieve toestand is slecht. Om de instandhouding op lange termijn te garanderen is een herbestemming met een diversiteit aan nieuwe functies noodzakelijk. Dit plan voorziet daarin en daarom wil het college een bedrag van €77.000,- beschikbaar stellen. Het gaat om een co-financiering. Bij de provincie is ook een subsidie aangevraagd en Van der Valk garandeert de verdere financiering. De totale investering van hoeve en erf bedraagt 1.200.000,- Euro.

Nieuwe activiteiten

Bij de restauratie blijft de oude indeling van de hoeve behouden. De hoeve wordt toegankelijk voor publiek en vertelt zo het verhaal van deze plek. Het plan beperkt zich niet tot alleen het gebouw. Samen met Natuurmonumenten en Stichting Ondernemend Bloesemlint (SOB) wordt er op het terrein van de hoeve een hoogstamboomgaard met historische rassen gerealiseerd. De oogst wordt door vrijwilligers onder auspiciën van het stroopgenootschap tot stroop verwerkt en vervolgens met andere streekproducten verkocht in de winkel. Een vakantiewoning en kookstudio leveren huurinkomsten op voor de exploitatie en het onderhoud. Daarnaast komt er een atelier- en tentoonstellingsruimte die gratis aan kunstenaars uit Heerlen beschikbaar kan worden gesteld. Hoeve den Driesch wordt zo een multifunctionele plek in natuur- en wandelgebied Terworm.

Onderdeel van rijke geschiedenis

Het college vindt het belangrijk om dit voor de stad belangrijke erfgoed voor de toekomst veilig te stellen. Wethouder Jordy Clemens is dan ook blij met het plan van de eigenaar. “De hoeve is onderdeel van de rijke geschiedenis van onze stad. De eigenaar wil niet alleen het gebouw restaureren maar er ook een bij de omgeving passende nieuwe invulling aangeven. Zo valt er straks nog meer te genieten in de toch al mooie omgeving van kasteel Terworm!”

Reacties