Gastlessen en voorlichtingsbijeenkomsten

Een puber komt op zijn weg naar volwassenheid allerlei verleidingen tegen: alcohol, roken, cannabis, excessief gamen. Het Sint Janscollege in Hoensbroek wil haar leerlingen hiertegen wapenen.

Daarom organiseerde de school de afgelopen maanden, in samenwerking met Mondriaan Verslavingspreventie, een reeks gastlessen en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook voor ouders; van hun betrokkenheid gaat immers de grootste preventieve werking uit.

De rol van ouders

Ouders hebben een belangrijke rol bij het weerbaar maken van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ze veel meer invloed op het gedrag van hun kinderen hebben dan ze zelf denken. Het draait allemaal om de juiste benadering. Elementen als consequent zijn, verwachtingen uitspreken en het juiste voorbeeld geven, spelen daarbij een rol. Ze kwamen dan ook aan bod tijdens de ouderbijeenkomsten. Daar is ook gewezen op de website www.hoepakjijdataan.nl, waar ouders gratis een korte online-cursus kunnen volgen.

Mondriaan Verslavingspreventie

Mondriaan Verslavingspreventie heeft in alle klassen van de onderbouw gastlessen verzorgd. Daarin werden leerlingen met filmpjes, spelletjes en discussies uitgedaagd na te denken over hoe beïnvloedbaar ze zijn. Het leverde inzicht in hun eigen gevoeligheid voor alcohol, roken, cannabis en gamen, evenals waardevolle kennis over deze thema’s. Na afloop van de lessen bleken de leerlingen in staat een gewogen eigen mening te formuleren over de verschillende thema’s. Dit kan van invloed zijn op eventueel gebruik of experimenteer gedrag.

Het Sint Janscollege en Mondriaan zijn blij met de 750 bereikte jongeren, maar vooral met de betrokkenheid van de honderd ouders; nu krijgt de leerling op school en thuis dezelfde boodschap.

Het preventieprogramma maakt onderdeel uit van het landelijke project De Gezonde School.

Reacties