Heerlen landelijk in top-tien digitale diensten

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Heerlen staat landelijk op de tiende plek van gemeenten die het beste digitaal diensten aanbieden.

Uit Limburg staat naast Heerlen alleen Venlo nog in de top tien op de vijfde plek. Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente flink geïnvesteerd in digitale dienstverlening en daar blijven we ook de komende jaren op inzetten, met bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de website en dienstverleningsapplicaties.

Het onderzoek is uitgevoerd via het bezoeken van de websites van de verschillende overheidsorganisaties (gemeenten, provincies en waterschappen). Daarbij is per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is van het product. Bij de volwassenheid is gekeken of het formulier digitaal te downloaden, in te vullen en te verzenden is en of de mogelijkheid gebonden wordt om dit met DigiD of E-herkenning te doen. In alle gemeenten zijn 55 producten onderzocht, (31 voor burgers en 24 voor ondernemers).

Het onderzoek van Deloitte sluit aan op het regeerakkoord van het kabinet Rutte. Hierin is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Burgers en bedrijven kunnen uiterlijk in 2017 digitaal zaken doen met de overheid. In het overheidsbrede Programma Digitaal 2017, werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken nauw samen met de andere overheidsorgani-saties, om deze doelstelling van het Kabinet te realiseren.

Reacties