Heerlense honden mogen het voortaan ook niet meer in de goot doen

Foto: Gemeente Heerlen

Hondenpoep in de goot geeft ook overlast, en daarom vindt de gemeente Heerlen dat hondenpoep in de goot ook moet worden opgeruimd.

Het wordt door bewoners immers als smerig ervaren, en de kans is groot dat je ‘erin trapt’ als je vanaf de stoep de weg oversteekt of uit je de auto stapt.

Daarom komt er een algehele opruimplicht voor hondenbezitters om hondenpoep in de openbare ruimte op te ruimen. Dus ook in de goot. Hiervoor is een wijziging nodig van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerlen 2012, die het poepen van honden in de goot nu nog toestaat. Deze opruimplicht geldt overigens niet voor de daartoe aangewezen hondenuitlaatplaatsen en hondenuitrengebieden.

Ook gemeente neemt maatregelen

Behalve het opleggen van een grotere plicht voor de hondenbezitters neemt de gemeente zelf ook maatregelen om de bewustwording rondom het ‘hondenpoepprobleem’ te vergroten.
Er worden bewonersacties gefaciliteerd, en door een hondenschool worden gedragsdemonstraties met honden gegeven. Medewerkers van Baanbrekend Werk en Buitengewoon Opsporingsambtenaren gaan ook meer voorlichting geven.
Ook verbetert de gemeente daar waar nodig de plaatsaanduiding van kinderspeelplaatsen en speelweides, zodat handhaving hier makkelijker wordt als de honden zich op deze duidelijk herkenbare kinderspeelplaats of speelweide bevinden. Afhankelijk van de situatie gaat het om het plaatsen van extra borden of een afscheiding.

Vanaf 1 juli 2015 tenslotte start een pilot met projectmatige handhaving op het niet opruimen van hondenpoep in de openbare ruimte.

Reacties