Een beste tas

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

De invoering van de BEST-tas is een succes. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van deze afvalinzamelingsactie die door de gemeente Heerlen en Rd4 in 2013 is opgestart.

In september 2013 is in de gemeente Heerlen de BEST-tas ingevoerd. Reden daarvoor was de aanwezigheid van nog te grote aandelen elektronische apparaten (0,9%), textiel (6%) en papier (11%) in het restafval.
De BEST-tas maakt het mogelijk om BEST-artikelen (Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel) gescheiden te houden en aan te bieden, en wordt eens in de 2 maanden gratis huis-aan-huis opgehaald.
Hoofddoel is het verlagen van het aandeel boeken, elektronica, speelgoed en textiel in het huishoudelijk restafval én het mogelijk maken van hergebruik van deze hoogwaardige artikelen. Maar meer dan mooi meegnomen is dat, naast het milieuvoordeel, de inzameling van de BEST-tas ook werkgelegenheid oplevert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Evaluatie

Uit een evaluatie blijkt nu dat de invoering van deze tas vruchten afwerpt.
In de Rd4 gemeenten is in 2014 via de BEST-tassen 700 ton goederen ingezameld. De inwoners van de gemeente Heerlen namen hiervan 191 ton voor hun rekening. Uit de cijfers van de Rd4 blijkt dat 90% van de ingezamelde artikelen kan worden hergebruikt door verkoop in de kringloopwinkels of als afzet van textiel op de internationale markt.

Hierdoor bevatte, na de invoering van de BEST-tas, het restafval van Heerlen 35% minder papier, 40% minder textiel en 33% minder elektronica dan voor de invoering van de BEST-tas. En de verwachting is dat de hoeveelheden nog verder gaan oplopen: langzaamaan raakt de BEST-tas meer en meer ingeburgerd, en ook moet regelmatige communicatie hierover door de Rd4 bijdragen aan het succes van de tas.

Daarnaast bleek dat de BEST-tas ook de beoogde werkgelegenheid opleverde: 25 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn via de BEST-inzameling aan werk geholpen.

Reacties