BOB-zomercampagne weer van start

Ook deze zomer gaat de BOB-zomercampagne weer van start. Vanaf maandag 15 juni is de centrale boodschap ‘BOB, ook als je naar een feestje gaat’.

Doel van deze campagne is om automobilisten en hun passagiers te stimuleren BOB-afspraken te maken en zo rijden onder invloed van alcohol te voorkomen. BOB is daarbij degene die geen alcohol drinkt en de anderen veilig thuis brengt.

Feestje

De campagne richt zich op plaatsen en momenten waar mensen alcohol drinken en vervolgens met de auto huiswaarts gaan. Denk hierbij aan horecagelegenheden, sportkantines, evenementen, festivals, examenfeesten of gewoon thuis tijdens een BBQ met familie en vrienden. De letter ‘O’ in het BOB-logo is daarom op de campagneposter vervangen door een barbecue.

De campagne is een vervolg op de BOB-wintercampagne 2012-2013 ‘BOB, ook als je op visite gaat’, waarbij BOB geïntroduceerd is.’ Op een aansprekende manier wordt opnieuw de aandacht gevestigd op het cruciale keuzemoment voor het maken van de BOB-afspraak: liefst vóór het feestje, maar in ieder geval voordat er alcohol geschonken wordt.

Met de payoff ‘Daar kun je mee thuiskomen’ wordt het belang van die afspraak voor een veilige thuisreis nog eens benadrukt.

ROVL

Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het ROVL. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg is een onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg.

Het ROVL heeft het Europees Verkeersveiligheids Charter ondertekend, waarmee Limburg zich schaart achter de ambitie van de Europese Commissie om vanaf 2011 jaarlijks 25.000 potentiële verkeersslachtoffers te voorkomen.

De ambitie in Limburg gaat echter nog veel verder. Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers! De campagne ‘BOB, ook als je naar een feestje gaat’ past dan ook helemaal bij deze filosofie.
Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Samen maken we van de nul een punt!

Reacties