Instandhouding monumentale kerken Heerlen

De gemeente Heerlen stelt een eenmalig bedrag beschikbaar voor het in stand houden van de St. Janskerk in Hoensbroek en de St. Josephkerk in Heerlerbaan. Voor de St. Janskerk gaat het om een totaalbedrag van €15.290,- en voor de St. Josephkerk om een bijdrage van € 38.686,-. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie dragen middels subsidie bij aan de instandhouding van deze rijksmonumenten.

Zowel de gemeente Heerlen als de Provincie Limburg dragen ieder 20% bij van de vast gestelde subsidiabele onderhoudskosten. Beide vinden dat het behoud van deze monumenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle overheden. “Ik ben er trots op dat deze bijzondere en typisch Heerlense monumenten voor de toekomst bewaard worden door samenwerking met provincie en rijksoverheid”, aldus wethouder Jordy Clemens.

Het instandhoudingsplan van de St. Janskerk bestaat uit twee delen. Een deel apart voor de toren en een deel voor de rest van de kerk. Het plan van de toren loopt van 2014 tot en met 2019 en het plan van de kerk loopt van 2015 tot en met 2020. Dat laatste geldt ook voor het instandhoudingsplan van de St. Josephkerk Heerlerbaan.

Reacties