Moderne technische vooropleiding voor havo en vwo-leerlingen

Het Bernardinuscollege uit Heerlen is een van de drie Zuid-Limburgse Technasia waar bedrijven en organisaties terecht kunnen met technische of onderzoeksgerelateerde opdrachten. Het Technasium biedt een moderne technische vooropleiding voor havo en vwo-leerlingen. Via echte opdrachten uit het bedrijfsleven maken de leerlingen kennis met bèta en techniek. Ze leren door deze manier van onderwijs welke technische of bèta-beroepen ze leuk vinden en welke juist niet.

“Het Technasium dient twee belangen,” stelt John Monsewije, voorzitter College van Bestuur, SVO|PL, vast. “We bereiden de leerlingen vroegtijdig voor op de keuze voor een vervolgopleiding. Door kinderen jong in aanraking te brengen met techniek, hopen we bovendien de keuze voor een technische opleiding te bevorderen zodat er straks genoeg mensen zijn om in de alsmaar toenemende vraag naar technisch geschoold personeel te voorzien.”

Echte opdrachten uit het bedrijfsleven
In Zuid-Limburg zijn drie Technasia die alle drie behoren tot het techasiumnetwerk Zuid-Limburg: het Bernardinuscollege (Heerlen), het Sophianum (Gulpen) en het Graaf Huyn College (Sittard-Geleen). Michelle Spaarnaaij, Technator van het Graaf Huyn College: “In de Technasium formule staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In dit vak werken de leerlingen in kleine groepjes gedurende acht weken aan een uitdagende opdracht van het bedrijfsleven of (semi-)overheid. De leerlingen werken momenteel bijvoorbeeld aan het prototype van een robot voor de Teckle groep van de Rabobank, ontwikkelen een diabetesspel voor jonge diabetes patiëntjes in het Orbis MC, zoeken een oplossing voor het zwerfvuilproject in de Geleenbeek en maken een plan voor de herinrichting van de Geleenbeek.” Voor elk van de projecten geldt dat de leerling zelf ‘aan het stuur’ zit, praktijkgericht bezig is, theorie en praktijk aan elkaar koppelt en actief betrokken is bij het leerproces. “Behalve dat leerlingen technische kennis leren toepassen krijgen ze te maken met andere aspecten die in het bedrijfsleven een rol spelen: plannen, deadlines, samenwerken in teams, onderzoeken en presentatie. Zo vindt straks een veel betere aansluiting plaats bij vervolgopleidingen en het bedrijfsleven.”

Meesterproef
O&O wordt gegeven vanaf de brugklas. Aan het einde van de brugklas kiezen de leerlingen voor de technasium- of reguliere stroom. In leerjaar 2 en 3 krijgen de technasiumleerlingen 4 opdrachten per jaar. In de bovenbouw kunnen leerlingen met een natuurprofiel O&O als eindexamenvak kiezen. Ze sluiten dat af met een meesterproef, een eigen onderzoek in samenwerking met een universiteit of hogeschool.
Aansluiting bij de beroepspraktijk
Harald Mertz, teamleider vwo bovenbouw Graaf Huyn College: “Het Technasium werkt op basis van competenties die zijn geformuleerd vanuit de beroepspraktijk en het hoger onderwijs. Het model is sterk gericht op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden die aansluiten bij de beroepspraktijk. De aansluiting met de buitenwereld is een van de kernprincipes van het Technasium. Voordelen zijn er voor alle partijen; de leerlingen leren het bedrijfsleven goed kennen en ontwikkelen de juiste vaardigheden. Het bedrijfsleven leert creatieve jonge geesten kennen en krijgt oplossingen voor echte problemen. Goed opgeleid personeel en een goede aansluiting met het bedrijfsleven is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg.”

logo technasium

Reacties